İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

30.07.2020

04.08.2020 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.08.2020 SALI GÜNÜ SAAT 16:00’DA BELEDİYE NEVZAT BİÇER MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

  1. Zabıt Özetinin okunması.
  2. Norma uygun hazırlanan unvan, derece değişikliğine ait II Sayılı BoşMemur Kadro Değişikliklerinin yapılması hususunun görüşülmesi.
  3. Belediyemiz Norm Kadrolarında boş bulunan TH Sınıfına tabi 1 Adet 1.Derece Şehir Plancısı Kadrosuna 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ uncu maddesinin 3’ üncü fıkrası gereğince 1 adet sözleşmeli personele aylık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında ve 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununa göre belirlenen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı Bakanlıkça belirlenen II Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı sözleşmeli personele de aynı derece ve kademedeki memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılması hususunun görüşülmesi.
  4. Abone engeli nedeni ile sayaçlarına ulaşılamayan, Sayaç okuması yapılamayan Abonelere Katı Atık tahakkuku yapılmasını, Mükelleflere ait su ihbarnamelerinin “0” olması durumunda Katı Atık bedelinin tahakkuk ettirilmemesi ve eski tahakkuklarda da buna göre işlem yapılması hususunun görüşülmesi.
  5. Efeler ilçesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Tepecik mahalle ve mevkisinde 103 ada ve 1 parselinde kayıtlı 58.153 M2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın tapu malikleri Mustafa Erdal ÇILDIR, Güler OZAN, Nesrin ÇILDIR ve Gülşen ÖZBOYACI tarafından Belediye Başkanlığımıza şartlı olarak tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.
  6. 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda Türkiye genelinde 1. Olarak Efeler’ i ve Aydın’ı gururlandıran Halit Oğuz SERÇE’ ye eğitim ve öğretim giderlerine destek olmak ve başarısını ödüllendirmek amacıyla belediye bütçesinden en az 5.000,00 TL ödül verilmesi hususunun görüşülmesi.
  7. İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahalle 6588 ada 4,5,6 parsel ile Tepecik Mahallesi 241 ada 1 parsel nolu, konut alanında kalan taşınmaz için, imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
  8. İlimiz, Efeler İlçesi Dalama Mahallesi 3507 parsel nolu, konut alanında kalan taşınmaz için, imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 

                                                                                                          M. Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.