İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

03.11.2020

04.11.2020 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 04/11/2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10:00’DA BELEDİYE NEVZAT BİÇER MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 1. Zabıt Özetinin okunması.
 2. 10/07/2014 tarih 68 sayılı Efeler Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilen Açık ve Kapalı Semt Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliğinin günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda mevcut yönetmelikte madde düzeltmelerine gidilmesi için hazırlanmış olan taslak yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ile Esnaf ve Pazar Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
 3. Meşrutiyet mahallesi sokakları üzerinde kurulmakta olan Çarşamba pazarının ve Kemer-Mesudiye mahalleleri sokakları üzerinde kurulan Çarşamba ve Kemer pazarının birleştirilerek sadece Pazar günleri mülkiyetinin belediyemize ait olduğu 5990 Ada 1 Parsel’de bulunan Efekent Kapalı Pazar Yeri alanına taşınmasına, Çarşamba pazarında tahsis belgeli, Müstahsil (Ziraat odasına üyesi) esnaflarının 2196 Ada 1 Parsel’de bulunan Nevzat Biçer Parkı (Otapark Alanına) her hafta Çarşamba günü sergilerini açmalarının sağlanması ve bu pazar yerinin Üretici Pazarı olarak kalması. Kurtuluş Mahallesi sokakları üzerinde kurulmakta olan Kurtuluş pazarının, her hafta Pazar günü mülkiyetinin belediyemize ait olduğu 5958 Ada 17 Parsel ve 2195 Ada 1 Parsel’de bulunan Kurtuluş Mahallesi Eski Garaj alanına taşınması ile ilgili 03/07/2020 tarih 91 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilip edilmemesi ile ilgili Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 4. İlçemiz şehir merkezi olan ve işlek alanlarda bulunan kargo şirketlerinin Toptan gıda çarşısı, ASTİM, ASTİS gibi yerlere taşınıp taşınmaması ile ilgili Esnaf ve Pazar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 5. Belediyemiz Bütçe kodları arasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Özel Kalem Müdürlüğüne 3.000.000,00.-TL, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 500.000,00.-TL, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 1.000.000,00.-TL aktarılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 6. Efeler Belediyesi ile Maliye Hazinesi'nin müşterek hisseli olduğu; Efeler Belediyesi’ne ait Osmanyozgatlı Mahallesi tapuda 6020 Ada 9 Parsel'de kayıtlı 2041/266358 paylı 81,64 m⊃2; lik hisse, Cumhuriyet Mahallesi tapuda 1584 Ada 8 Parsel'de kayıtlı 557/77419 paylı 33,42 m⊃2; lik hisse, Meşrutiyet Mahallesi tapuda 1327 Ada 22 Parsel'de kayıtlı taşınmazın ihdas işlemi sonucunda oluşacak yeni parseldeki 13.46 m⊃2; lik (toplam 128,52 m⊃2;) hisselerin, yine Maliye Hazinesi ve Efeler Belediyesi'nin müşterek hisseli olduğu Meşrutiyet Mahallesi 6290 Ada 11 Parsel'de Maliye Hazinesi'ne ait 260/2400 paylı 166,03 m⊃2;'lik hisse ile karşılıklı takas işleminin yapılması; Cumhuriyet Mahallesi tapuda 587 Ada 68 Parsel'de kayıtlı 1159/133341 paylı 34,77 m⊃2; lik Efeler Belediyesine ait hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne eğitim - öğretim amaçlı kullanılmak üzere 3 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve bu tahsisle ilgili iş ve işlemler kapsamında; görüşmeleri yapmak, protokol düzenlemek, imzalamak ve karar almak üzere Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’a yetki verilmesiile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 7. İlimiz Efeler İlçesi Kalfaköy Mahallesi 102 ada 1 parsel nolu yürürlükte bulunan Yurt Alanında kalan taşınmaz için imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 8. İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 188 ada noluimar planında serbest nizam 3 kat konut alanında kalan yapı adası için, yapılaşma nizamının yeniden düzenlenmesi amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 9. İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 1572 ada nolu gelişme konut alanında yükseklik belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 10. İlimiz Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 802 ada 76 ve 38 nolu konut alanında kalan taşınmazlar için yapı kitlesinin yeniden düzenlenmesi amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 11. İlimiz Efeler İlçesi Ata Mahallesi1830 ada 7 parsel nolu imar planında Bitişik Nizam 3 kat ön bahçe mesafesi 5 metre koşullu konut alanında ve Tepecik Mahallesi 240 ada 1 parsel nolu imar planında Ayrık Nizam 3 kat, ön bahçe mesafesi 5 metre yan bahçe mesafesi 3 metre koşullu konut alanında kalan, Mülga Aydın Belediyesi ve Mülga Tepecik Belediyesi imar planları onama sınırlarının çakıştığı yerde olması dolayısıyla, onama sınırının düzenlenmesi ve 7 parsel nolu taşınmazın yapı nizamının belirlenmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 12. İlimiz Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 2372 ada 1 parsel nolu nazım imar planında ticaret alanında yürürlükte bulunan kitle nizam ticaret alanında kalan taşınmaz için, ticaret kitlesinin yeniden düzenlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 13. İlimiz Efeler İlçesi Güzelhisar (Adnan Menderes) Mahallesi, 2289 ada 1 parsel nolu nazım imar planında park alanının batı ve kuzeyindeki yaya yolu ile birleştirilerek genişletilmesi amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

         M. Fatih ATAY

 Belediye Başkanı

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.