İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.12.2014

04.12.2014 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.12.2014 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18.00’DA BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere; 04.12.2014 Perşembe günü saat:18.00’de Meclis Salonunda toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmanızı rica ederim.

1. Zabıt özetinin okunması,
2. İmar Planı Tadilat Teklifleri ile ilgili 7 adet dosyanın Meclis İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi,
3. Belediyemiz birimlerinin yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma prensiplerinin kurallara bağlanması amacı ile hazırlamış olduğu görev ve çalışma yönetmelikleri ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi,
4. Mezarlıklar Müdürlüğüne ait Yönetmeliğin 5.Bölüm 10. Maddesine ilave yapılması ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi,
5. Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Ortak Hükümler maddesine ilave yapılması hususu ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi,
6. Aydın Efeler Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi,
7. Umurlu Mahallesindeki esnafların küçük sanayi sitesine taşınması ile ilgili Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonu raporunun görüşülmesi,
8. Aydın Efeler Güzelhisar Mahallesi tapunun, 2294 ada, 1 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 1109,11 m2 yüz ölçümlü parselde 143,01 m2'ye tekabül eden 143/1109 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi,
9. Aydın Efeler Orta Mahalle tapunun, 183 ada, 28 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 109,43 m2 miktarındaki belediye arsasının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi,
10. Aydın Efeler Güzelhisar Mahallesi tapunun, 2277 ada, 2 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 540,07 m2 yüz ölçümlü parselde 24,01 m2'ye tekabül eden 2/45 paylı; 3 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 540,07 m2 yüz ölçümlü parselde, 24,01 m2'ye tekabül eden 2/45 paylı; 4 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 642,65 m2 yüz ölçümlü parselde 143,37 m2 tekabül eden 143/641 paylı; 5 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 680,72 m2 yüzölçümlü parselde 181,46 m2’ye tekabül eden 181/679 paylı;  6 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 540,06 m2 yüzölçümlü parselde, 24,01 m2 ye tekabül eden 2/45 paylı; 7 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 540,06 m2 yüzölçümlü parselde, 24,01 m2 ye tekabül eden 2/45 paylı belediye hisselerinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi,
11. Aydın Efeler İlçesi, Orta Mahallesi, tapunun 177 ada, 26 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 301,83 m2 yüzölçümlü parselde, 22,39 m2'ye tekabül eden 89/1200 paylı, Orta Mahallesi, tapunun 177 ada, 27 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 298,01 m2 yüzölçümlü parselde, 17,01 m2'ye tekabül eden 137/2400 paylı; Orta Mahallesi, tapunun 177 ada, 28 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 308,82 m2 yüzölçümlü parselde, 13,38 m2'ye tekabül eden 13/300 paylı; Orta Mahallesi, tapunun 177 ada, 33 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 314,98 m2 yüzölçümlü parselde, 29,14 m2'ye tekabül eden 37/400 paylı; Orta Mahallesi, tapunun 177 ada, 34 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 320,24 m2 yüzölçümlü parselde, 31,62 m2'ye tekabül eden 79/800 paylı Belediye hisselerinin, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi,
12. Aydın Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Belediyemize devredilen 29 adet araç ve 51 adet taşınırların Büyükşehir Belediyesine devir yapılıp yapılmayacağı hususu ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,
M. Mesut ÖZAKCAN
Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.