İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

04.02.2015

05.02.2015 BELEDİYE MECLİSİ GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.02.2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18.00’DA BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.


1. Zabıt Özetinin okunması,

2. İmar Planı Tadilat Teklifleri ile ilgili 3 adet dosyanın Meclis İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi,

3. Aydın Efeler İlçe Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Atama, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4. Sağlık İşleri Müdürlüğünün; Efeler Belediyesi sınırları dâhilindeki faaliyetleri ile ilgili hazırlamış olduğu Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelik ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5. Veteriner İşleri Müdürlüğünün; Efeler Belediyesi sınırları dâhilindeki faaliyetleri ile ilgili hazırlamış olduğu Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelik ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6. Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7. Aydın Efeler Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa 15.07.1996 tarih ve 3914 sayılı kanunla eklenen ve 24.07.1993 tarih ve 21647 saylı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.08.1993 tarihinde yürürlüğe giren mükerrer 44. Maddeye göre Belediye Mücavir alanlar içerisinde bulunan meskenler, işyerleri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisi açısından derecelendirilmesi hususu ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9. Aydın Merkez Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 1359 ada, 2 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan Belediyemiz adına kayıtlı 89,28 m2 yüz ölçümlü sıyrık parselin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi,

10. Aydın Merkez Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 5955 ada, 45 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 341,18 m2 yüz ölçümlü parselde 57,50 m2'ye tekabül eden 2875000/17059000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi,

11. Aydın Merkez Ata Mahallesi tapunun, 6292 ada, 13 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 317,88 m2 yüz ölçümlü parselde 13,03 m2'ye tekabül eden 1303000/31788000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi,

12. Aydın Merkez Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 2451 ada, 16 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 304,61 m2 yüz ölçümlü parselde 4,57 m2'ye tekabül eden 3000/200000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi,

13. T.C. Aydın Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca Belediyemize devredilen ancak, kullanıma elverişli olmayan, belediyemize yük getirecek olan araçların trafikten çekilmesi hususu ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

14. 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususu ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

15. İlçemiz vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayan, ilçe sınırları dâhilinde bulunan cem evlerinin dini ibadethane olarak kabul edilmesi ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 


M. Mesut ÖZAKCAN
Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.