İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

02.02.2018

05.02.2018 MECLİS GÜNDEMİ


BELEDİYE MECLİSİNİN 05.02.2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18.00’DE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

  1. Zabıt Özetinin okunması.

2.2018 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

3.Zabıta Müdürlüğü personellerine ödenecek maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4.İlçemizde çevre bilincini oluşturmak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacı ile yürütülen Atık yağ ve atık pil kampanyasında verilecek ödüllerin belirlenmesi ve belediyemizce karşılanması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5.03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Ekim 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin uygulaması sırasında farklı uygulamalara sebebiyet vermemek için belediyemizce karar altına alınmasına ihtiyaç duyulan imar uygulamaları ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6.Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 151 sayılı Meclis Kararı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2017 tarih ve 336 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Çeştepe Revizyon İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7.Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 148 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 412 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli Zafer Mahallesinde 66 ha’lık alana ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8.Tepecik Mahallesi Sanayi Alanında uygulamadaki sıkıntıların giderilmesi için paftanın birleşim yerindeki iki yapı adasında yapılaşma koşullarının sehven yanlış verildiği görülmüş olup, hatanın giderilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9.Tepecik Mahallesi 121 ada 2 parsel, 122 ada 6 parsel, 124 ada 1 ve 11 parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

10.Orta Mahallesi, 6543 ada 1 parsel, 6544 ada 1,2,3 parselle, 6545 ada 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13 parseller, 6546 ada 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14 parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

11.Güzelhisar Mahallesi, 880 ada 17 parsel numarasında kayıtlı 267,78 m2 yüzölçümlü taşınmaz için konut kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

12.Çeştepe Mahallesi 109 ada 21 ve 22 parsel numaralı taşınmaz için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

13.Meşrutiyet Mahallesi 2090 ada 1 parsel nolu taşınmaz için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

14.Meşrutiyet Mahallesi 19J1 pafta 2453 ada 4 parsel nolu taşınmaz için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

15.Efeler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İlimiz Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 262 no’lu yapı adasında, uygulamaya yönelik sıkıntıların giderilmesi için kitlelerin yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

                                                                                                                          Halis GÜNDAY

                                                                                                                     Belediye Başkan V.

 

©2023 Efeler Belediyesi.