İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

13.04.2016

05.04.2016 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.04.2016 TARİHLİ NİSAN AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1.Belediye Meclisinin 01.04.2016 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2.Güzelhisar (Adnan Menderes) Mahallesi, 17L-4 pafta, 2286 ada 7 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliği talebinin park alanından cephe alınamayacağından uygun olmadığı gerekçesi ile reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3.Kuyulu Mahallesi 18I-1 pafta 257 ada 24 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde nüfus artışına sebep olmadığından plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4.Cumhuriyet Mahallesi, 112 (18K-2) pafta, 1460 ada 14 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliği talebinin uygun olduğu gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5.Güzelhisar Mahallesi, 17L-IV pafta, 2296 ada 1,2,3 parsel ile 2297 ada 1 ve 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliği talebinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) Maddesi kapsamında incelendiğinde nüfus artışına sebep olmadığından plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan ve yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmelikleri imar uygulamalarında karar alınması ile ilgili talebin uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7.Kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için belediyemiz sorumluluk sınırları içinde kalan ve mülkiyeti ile tasarrufu belediyemize ait 50 (elli) adet taşınmazın Muhtarlık Binası olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıl süre ile ücretsiz tahsis edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi

8.Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 343 ada 57 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 314.57 m2 yüzölçümlü parselde 89,24 m2'ye tekabül eden 8924/31457 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

9.Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 6436 ada, 3 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 151.00 m2 yüzölçümlü parselde 51.00 m2'ye tekabül eden 51/151 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

10.Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 6443 ada, 1 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 136,00 m2 yüzölçümlü parselde 6,00 m2'ye tekabül eden 3/68 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

11.Güzelhisar Mahallesi tapunun, 2646 ada, 6 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 173.97 m2 yüzölçümlü parselde 6.00 m2'ye tekabül eden 1/29 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

12.Kemer Mahallesi tapunun 2630 ada 1 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 3.812,53 m2 yüzölçümlü parselde 635,78 m2'ye tekabül eden 63578/381253 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

13.Kemer Mahallesi tapunun, 6340 ada, 4 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 204.00 m2 yüzölçümlü parselde 4,00 m2'ye tekabül eden 1/51 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

14.Meşrutiyet Mahallesi tapunun 1740 ada 29 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 1346.65 m2 yüzölçümlü parselde 33.64 m2'ye tekabül eden 3364/134665 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

15.Meşrutiyet Mahallesi tapunun 1820 ada 15 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 469,86 m2 yüzölçümlü parselde 76.1 m2'ye tekabül eden 3805/23493 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

16.Meşrutiyet Mahallesi tapunun 2637 ada 31 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 152,76 m2 yüzölçümlü parselde 40.11 m2'ye tekabül eden 1337/5092 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

17.Meşrutiyet Mahallesi tapunun 6331 ada 23 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 222,38 m2 yüzölçümlü parselde 25,4 m2'ye tekabül eden 1270/11119 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

18.Meşrutiyet Mahallesi tapunun 6467 ada 10 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 198,42 m2 yüzölçümlü parselde 3.39 m2'ye tekabül eden 41/2400 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

19.Orta Mahallesi tapunun 177 ada 39 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 295.56 m2 yüzölçümlü parselde 9.64 m2'ye tekabül eden 241/7389 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

20.Orta Mahallesi tapunun 505 ada 32 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 130,79 m2 yüzölçümlü parselde 2.74 m2'ye tekabül eden 274/13079 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

21.Orta Mahallesi tapunun 6317 ada 5 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 171.61 m2 yüzölçümlü parselde 5.57 m2'ye tekabül eden 13/400 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

22.Tepecik Mahallesi tapunun 222 ada 16 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 204.17 m2 yüzölçümlü parselde 47.26  m2'ye tekabül eden 4692/20267 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

23.Kardeş Gelibolu-Kavakköy Belediye Başkanlığının çocuk oyun grubu, spor aletleri grubu ve oturma grubu talebinin detaylı değerlendirme yapılabilmesi için ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

M. Mesut ÖZAKCAN

     Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.