İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

16.05.2016

05.05.2016 ALINAN KARARLAR

       BELEDİYE MECLİSİNİN 05.05.2016 TARİHLİ MAYIS AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1.Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2.Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18K-4 pafta, 2372 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)maddesi ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 11.maddesine uygunluk gösterdiği gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3.2015 Mali Yılı Efeler Belediyesi İdare Bütçe Kesin Hesaplarının Yönetim Dönemi kayıtlarına uygun olduğu, işlemlerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yapıldığı, 2015 yılı Taşınır Mal hesaplarının muhasebe kayıtlarına uygun olduğu ve Taşınır Mal Yönetmeliği dikkate alınarak yapıldığı görülmüş olup, belediyemiz 2015 yılı Kesin Hesap ve 2015 yılı Taşınır Yönetim Dönemi Kesin Hesabının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

4.Belediyemiz 2016 yılı Gelir Ücret tarifesinin Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İmar ve şehircilik Müdürlüğüne ait ilgili bölümlerinde talepler doğrultusunda değişiklik yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

5.Aydın Efeler Ata Mahallesi tapunun, 1919 ada, 10 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 276.57 m2 yüzölçümlü parselde 14,98 m2'ye tekabül eden 13/240 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

6.Aydın Efeler Ata Mahallesi tapunun, 6296 ada, 43 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 410,68 m2 yüzölçümlü parselde 13,36 m2'ye tekabül eden 334/10367 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

7.Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 1167 ada, 66 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 432,83 m2 yüzölçümlü parselde 56,27 m2'ye tekabül eden 5627/43283 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

8.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 1400 ada, 30 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 770,07 m2 yüzölçümlü parselde 11,00 m2'ye tekabül eden 1100/77007 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

9.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 1740 ada, 35 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 523,26 m2 yüzölçümlü parselde 8,11 m2'ye tekabül eden 811/52326 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

10.Kardeş Gelibolu-Kavakköy Belediye Başkanlığınca park yapılacak alanda kullanılmak üzere  talep edilen 1 adet salıncak, 1 adet tahterevalli, 3 adet fitnes aleti ve 4 adet bank’ın belediyemizce temin edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

M. Mesut ÖZAKCAN

     Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.