İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

09.09.2016

05.09.2016 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.09.2016 TARİHLİ EYLÜL AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1.Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

2.Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18K2 pafta, 443 ada 84 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Emsale dahil inşaat alanında artış olduğundan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına neden olduğu, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olduğu gerekçesiyle uygun olmadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

3.Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 112(18K1) pafta, 1476 ada 41 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin,  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(4) maddesine göre, önerilen yüksekliğin çevre yapılara uygunluk göstermediği gerekçesiyle uygun olmadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

4.Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 124(17K1) pafta, 6625 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

5.Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18K4 pafta, 1418 ada 17 ve 18 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

6.2016 yılı Gelir Ücret Tarifesindeki evlendirme ücretleri bölümünde gelir ücret tarifesinin Yazı İşleri Müdürlüğü ücretleri not kısmına; c) Fakir ve muhtaç vatandaşlarca Efeler İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına yapılacak başvurular neticesi; talepleri uygun görünenlerin kıyılacak nikâhlarında hiçbir ücret alınmayacaktır. İbaresinin eklenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

7.Efeler Belediyesi sınırları içerisindeki yer alan tüm mezarlıkların bilgilerinin bilgisayar ortamına girilmesi ve büro hizmetleri, mezarlıkların defin için hazırlanarak defin işleminin gerçekleştirilmesi ve mezarlıklara ait binaların temizliği, mezarlıklardaki ağaçların budanması, bitkisel bakım, onarım ve temizlik hizmetleri satın alımı ihalesinin 2017 yılı Ocak ayından itibaren 30 aylık yıllara sari olarak yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

8.Meşrutiyet mahallesi, Atatürk Bulvarında yeniden düzenlenerek revize edilen Manolya Parkına Şehit Polis Nedip Cengiz EKER isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

9.Efeler mahallesi, İzmir Bulvarında yeniden düzenlenerek revize edilen Efeler Parkına Şehit Jandarma Er Fatih ÇAYBAŞI isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

10.Aydın Efeler Umurlu Mahallesi tapunun, 320 ada, 15 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 430,55 m² yüzölçümlü parselde 16,21 m²'ye tekabül eden 1621/43055 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

11.Aydın Efeler Kurtuluş Mahallesi tapunun, 1313 ada, 34 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 2,78 m² yüzölçümlü sıyrık belediye arsasının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

12.Aydın Efeler Kemer Mahallesi tapunun, 1777 ada, 16 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 376,05 m² yüzölçümlü parselde 36,33 m²'ye tekabül eden 1211/12535 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

13.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6387 ada, 28 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 301,84 m² yüzölçümlü parselde 5,80 m²'ye tekabül eden 87635/4557784 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

14.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6467 ada, 23 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 303,81 m² yüzölçümlü parselde 43,06 m²'ye tekabül eden 4306/30381 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

15.Efeler İlçesi Mahallelerinde vatandaşımızın sağlığını bozan, kentimizin havasını, suyunu ve toprağını kirletip zehirleyen, kurulu bulunan ve kurulma aşamasında olan jeotermal santrallerin yasalara uygun işletilmesinin ve denetiminin yapılmasının sağlanması, yenilerinin açılmaması için kamuoyu oluşturulması amacıyla her parti grubundan 2’şer kişi olmak üzere Jeotermal Çalışma Komisyonu kurulmasına, Komisyon Üyelerinin Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri İsmail TÜRKBAY, Fikri AYDIN, Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri Ahmet ÜNVEREN, Özcan PETEKKAYA, Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyeleri Etem YEŞİLYURT ve Nedim ÜNAL olarak belirlenmesine, belediyemiz personelince sekretaryasının yerine getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

M. Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.