İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

25.08.2017

05.09.2017 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.09.2017 SALI GÜNÜ SAAT 18.00’DE YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

1.Zabıt Özetinin okunması.

2.Birim Müdürlüğü ve Üst Yönetici Kadrolarına yapılan atamalar konusunda bilgi sunulması.

3.İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi.

4.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine bölüm eklenmesi hususunun görüşülmesi.

5.Belediyemize ait bina ve tesislerde, temizlik hizmetlerinde ve genel hizmetlerde 01.01.2018 – 30.09.2019 tarihleri arasında personel çalıştırılmaya dayalı hizmet alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ve yıllara sari (yaygın) olarak yapılabilmesi hususunun görüşülmesi.

6.Belediyemize ait bazı taşınmazların 5 yıl (beş) yıl süreyle Efebel İnş. Tem. Spor Gıda Turz. Jeotermal San. ve Tic. A.Ş.ne gayri nakdi sermaye olarak konulup konulmayacağı hususunun görüşülmesi.

7.Aydın ili Efeler ilçesi Yılmazköy Mahallesi tapunun 603 parselindeki tapu kaydına göre 06.06.2007 tarih ve 3732 yevmiye ile konulmuş “3367 sayılı kanun hükümleri tabi olup 10 yıl süre ile takyitlidir” şerhinin kaldırılıp kaldırılmayacağı hususunun görüşülmesi.

8.Aydın İli Efeler İlçesi Ata Mahallesi tapuda 1827 ada 11 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 204,90 m² yüzölçümlü parselde 4,87 m²'ye tekabül eden 19.000/800.000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

9.Aydın İli Efeler İlçesi Ata Mahallesi tapuda 6263 ada 59 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 256,88m² yüzölçümlü parselde 10,89 m²'ye tekabül eden 136.000/3211.000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

10.Aydın İli Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi tapuda 1280 ada 11 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 411,00 m² yüzölçümlü parselde 23,05 m²'ye tekabül eden 461.000/8220.000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

11.Aydın İli Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi tapuda 1841 ada 26 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 1.293,77 m² yüzölçümlü parselde 4,41 m²'ye tekabül eden 441/129377 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

12.Aydın İli Efeler İlçesi Orta Mahallesi tapuda 2770 ada 31 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 324,44 m² yüzölçümlü parselde 72,097 m²'ye tekabül eden 2.000/9.000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

                      

M.Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.