İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

04.10.2022

05.10.2022 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 05/10/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10:00’DA

BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

  1. Zabıt Özetinin okunması.
  2. Efeler Belediyesi Kent Orkestrası kurulması ile ilgili Meclis Kültür, Sanat, Spor ve Engelliler Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  3. 03.08.2017 Tarih ve 197 Sayılı Efeler Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenen İçkili Alan Bölgesine ilave yapılması ile ilgili Meclis Hukuk ile Esnaf ve Pazar Komisyonları Raporunun görüşülmesi.
  4. Efeler Belediyesi yetki ve sorumluluğu altındaki cadde, sokak, yol, meydan ve diğer tüm yerlerdeki fiber-optik kablo ve diğer hatlardan alınacak Geçiş Hakkı Ücretleri ile ilgili konularda Efeler Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  5. 2022 yılı Gelir Ücret Tarifesine yeni bir gelir kaleminin eklenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  6. 2023 yılı Performans Programı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  7. 2023 yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  8. 2023 yılı ve izleyen iki yıla ait Gelir ve Gider Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  9. 25.03.2021 tarih 31434 sayılı resmi gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda, Otopark bedellerinin belirlenmesine esas olacak konular ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  10. İlimiz Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 836 ada 12, 15 ve 16 parseller ile 1513 ada 16, 17, 18 parsel nolu taşınmazlar, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2018 tarih ve 24 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu gelişme konut alanı, eğitim alanı, ibadet alanı, park, yeşil alan, otopark alanı içerisinde yürürlükte olan UİP 2131 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 

 

 

             M. Fatih ATAY

            Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.