İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

05.12.2017

05.11.2017 MECLİS GÜNDEMİ

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.12.2017 SALI GÜNÜ SAAT 18.00’DE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 

  1. Zabıt Özetinin okunması.

 

  1. İmar Planı Tadilatları ile ilgili 10 adet dosyaya ait Meclis İmar Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

3.2018 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

4.Mali Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

5.Tepecik Mahallesinde ikamet eden Mahsun KORKMAZ’a atletizim sporundaki başarılarından dolayı belediyemizce nakdi yardım yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

6.Kardeşköy Mahallesi tapuda 1633 parselde Efeler Belediyesi adına kayıtlı, 745,18m2 yüzölçümlü Cami ve Kur’an Kursu yapılması planlanan taşınmazın Efeler Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsisi ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

7.Aydın İli Efeler İlçesi Kemer Mahallesi tapuda 6338 ada 28 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 209,72 m² yüzölçümlü parselde 6,76 m²'ye tekabül eden 507/20972 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

8.Aydın İli Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi tapuda 801 ada 63 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 264,14 m² yüzölçümlü parselde 2,64 m²'ye tekabül eden 132/13207 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

9.Aydın İli Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi tapuda 1445 ada 30 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 507,95 m² yüzölçümlü parselde 4,12 m²'ye tekabül eden 412/50795 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

10.Aydın İli Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi tapuda 2191 ada 15 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 396,46 m² yüzölçümlü parselde 4,38 m²'ye tekabül eden 219/19823 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

 

 

 

                                                                                                                      M.Mesut ÖZAKCAN

                                                                                                                    Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.