İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

13.08.2015

06.08.2015 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

     BELEDİYE MECLİSİNİN 06.08.2015 TARİHLİ AĞUSTOS AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1.Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. 

2.Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 20J-IV pafta, 2306 ada 29 parsel nolu, 15.023,00m² yüzölçümlü, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2015 tarih ve 154 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut, yeşil alan ve ticaretten oluşan alanda, yürürlükte bulunan UİP-2129 PİN işlem Nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:6.00m(2kat) ve Yençok:9.00m (3kat) kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS: 0.35/1.90 Yençok:30.50m zemin kat otopark şartlı ve TAKS/KAKS:0.30/1.50 Yençok:30.50m zemin kat otopark şartlı konut alanı, 2 adet E:0.55 Yençok:6.50m koşullu ticaret alanı, park alanı, otopark alanı ve çocuk bahçesi kullanımı getirmek amaçlı UİP-2129,40 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olduğu,  parselin kuzeyinde yer alan 30 parsel nolu taşınmaz maliklerinin söz konusu plan değişikliğine 29.07.2015 tarihli dilekçe ile itiraz etmiş olup itirazın haklı bulunduğu ve plan değişikliğinin bütüncül olmadığı gerekçesi ile reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3.Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 143 pafta (18M-IV), 1523 ada 4 parsel nolu, 1075,00m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu meskun konut alanında, yürürlükte bulunan UİP-2130 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12.00m(4kat) 1 adet kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, kitle taban alanının genişletilmesi ve parselin güneyine park alanı getirilmesi amaçlı UİP-2130,19 PİN işlem nolu imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4.Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 166 (19K-I) pafta, 1134 ada 7,8,9 parsel nolu, toplam 713,00m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu meskun konut alanında, yürürlükte bulunan UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12,00m(4kat) 3 adet kitle nizam konut alanında yer alan taşınmaz için, kitlelerin yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,41 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5.Efeler İlçesi, Meşrutiyet (Mimar Sinan) Mahallesi 20J-IV pafta, 2393 ada 1 parsel nolu 3.676,43m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanında, yürürlükte bulunan UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9,00m(3kat) 6 adet kitle nizam konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS:0.40/1.14 Yençok:27.50m(9kat) koşullu konut alanı getirilmesi amaçlı UİP-2129,39 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6.Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi, M19-B4-2C pafta (16L-II, 16M-I), 1180 parsel nolu, 139.932,00m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan UİP-11800 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yarı bitişik nizam 3 kat ve 4 kat (ön bahçe 5.00m, yan bahçe 3.00m),  TAKS/KAKS:0.40/1.20 ve TAKS/KAKS:0.40/1.60 koşullu konut alanı, park alanı ve oyun alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS:0.15/1.25 Yençok:30.50m koşullu konut alanı, Yençok:5.50m kitle ticaret alanı, park alanı, oyun alanı getirilmesi amaçlı UİP-11800,2 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7.Efeler İlçesi, Güzelhisar (Adnan Menderes) Mahallesi 17L-IV pafta, 2300 ada 1,2,3 parsel nolu, toplam 4.130,47m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanında, yürürlükte bulunan UİP-2130 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9,00m(3kat) 4 adet kitle nizam konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS:0.30/1.28 Yençok:18,50m(6kat) koşullu konut alanı getirilmesi amaçlı UİP-2130,18 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı, çevre yapı adalarına uygunluk gösterdiği gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8.Cumhuriyet Mahallesi 19J-III pafta, 592 ada 13 parsel nolu, 8.807,93m² yüzölçümlü, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2015 tarih ve 39 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında Sağlık Alanında, yürürlükte bulunan UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:2.00 Yençok:Serbest koşullu Bakım ve Akaryakıt  İstasyonu yer alan taşınmaz için, E:2.00 Yençok:29,50m koşullu Sağlık Tesisi Alanı getirilmesi amaçlı UİP-2129,38 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı, kamu yararı amaçlı olduğu ve 6(2)Maddesi kapsamında incelendiğinde üst kademe imar planına (1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı) uyarlılık gösterdiği gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9.Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 18L-IV pafta, 1116 ada 44 parsel nolu, 282,09m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında çok yoğunluklu meskun konut alanında, yürürlükte bulunan UİP-2131 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında arka bahçe mesafesi 8,24m, doğu yan bahçe mesafesi 2,02m Yençok:18.00m(6kat) kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, doğusundaki bahçe mesafesi 3.00m ve güneyindeki bahçe mesafesi 3.00m Yençok:18.00m olacak şekilde kitle nizam konut kullanımı getirilmesi amaçlı UİP-2131,11 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10.Şevketiye Mahallesi, M19-B-16-B-3-A, M19-B-16-B-3-D, M19-B-16-B-4B, M19-B-16-B-4C pafta, 131 ada 1 parsel nolu, 139.025,19m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan Aydın İl Özel İdaresinin 05.12.2011 tarih ve 574 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Sağlık Tesis Alanında; Aydın İl Özel İdaresinin 05.12.2011 tarih ve 574 sayılı kararı ile onaylı UİP-8199 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00 yapılaşma koşullu Sağlık Tesis Alanında yer alan taşınmaz için, E=1.30 Yençok: Serbest yapılaşma koşullu Sağlık Tesis Alanı olarak UİP-8199,2 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde,  kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11.Ata mahallesi, Tepecik Bulvarı, 2048 ada doğusu yeni yapılacak parka: Piraye Levent Parkı ismi verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

12.Efeler Belediyesi Tiyatrosu kurulmasına, Genel Sanat yönetmeni ve tiyatrosu işçisi atanması veya bu hususta hizmet alımı yapılması, prova ve gösteri için salon kiralanması hususlarında Belediye Başkanı M. Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesine, Efeler Belediyesi Tiyatro Yönetmeliğinin kabul edilmesine, gerekli harcamaların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bütçesinden ödenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

13.İmar planında cephe alınan yolun yaya yolu olmasına rağmen, mevcut kullanımda araç trafiğine açık olan ve komisyonca belirlenen parsellerde, servis yolu olarak kullanımının sağlanabilmesi için minimum 7 metre’lik yaya yoluna cepheli olması şartı ile; kontrollü geçiş sağlanarak ve araçların park etmesini önleyici tedbirler alınarak, Aydın İmar Planı Notlarının 38. Md. ‘Z şartı bulunmayan konut adalarında yapılacak binalarda isteğe bağlı olarak zemin kat otopark olarak düzenlenebilir. Uygulamada imar planında verilen kat adedine zemin otopark alanı dahil edilmez.’ hükümleri doğrultusunda zemin katta isteğe bağlı otopark düzenlenmesinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

14.Mimar Sinan Mahallesi, 2343 Sokak, No: 10’da, tapunun 19JIII pafta, 6455 ada, 26 parsel imar planında yaya yoluna cepheli olup mevcut kullanımında araç giriş çıkışının olması nedeniyle, yalnızca servis yolu olarak kullanılması amaçlı; Aydın İmar Planı Notlarının 38. Md. ‘Z şartı bulunmayan konut adalarında yapılacak binalarda isteğe bağlı olarak zemin kat otopark olarak düzenlenebilir. Uygulamada imar planında verilen kat adedine zemin otopark alanı dahil edilmez.’ hükümleri doğrultusunda zemin katta isteğe bağlı otopark düzenlenmesinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

15.Hasanefendi mahallesi tapunun 359 ada 42 parselinde kayıtlı 1.292,57 m2 miktardaki taşınmazın belediyemizce kültür tesisi ve sosyal alan olarak düzenlenmek ve halkın ihtiyacına sunulmak üzere 10 yıl süresince Efeler Belediyesi adına kiralanmasına, bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına ve Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a kiralama ve kira sözleşmesi imzalama hususunda yetki verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

16.Aydın Efeler Orta Mahalle tapunun, 500 ada, 25 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 163,37 m2 yüzölçümlü parselde 33,10 m2'ye tekabül eden 3310/16337 paylı belediye hissesinin KDV hariç 32.438,00 TL bedel üzerinden satışının yapılmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

17.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6393 ada, 32 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 150,85 m2 yüzölçümlü parselde 39,66 m2'ye tekabül eden 3966/15085 paylı Belediye hissesinin KDV hariç 32.124,60 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

18.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 1498 ada, 53 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 248,68 m2 yüzölçümlü parselde 2,68 m2'ye tekabül eden 67/6217 paylı belediye hissesinin KDV hariç 2.170,80 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

19.Aydın Efeler Kurtuluş Mahallesi tapunun, 303 ada, 42 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 433,87 m2 yüzölçümlü parselde 1,04 m2'ye tekabül eden 104/43387 paylı Belediye hissesinin KDV hariç 1.248,00 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

20.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 2637 ada, 26 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 491,87m2 yüzölçümlü parselde 57,16 m2'ye tekabül eden 5716/49187 paylı belediye hissesinin KDV hariç 48.300,20 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

 

M.Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.