İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

04.11.2019

06.11.2019 MECLİS GÜNDEMİ

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 06.11.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 18.00’DE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 

  1. Zabıt Özetinin okunması.

 

  1. 2019-2020 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. İlimiz, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 2306 ada 30, 31, 33, 34 ve 130 parsel numaralı taşınmaz için Aydın 1.İdare Mahkemesinin E:2018/1125 K:2019/587 esas sayılı dava kararı gereğince ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.08.2019 tarih ve 261 sayılı kararına istinaden, Efeler Belediyesi Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 266 sayılı kararı ve bu karar ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptali ve Mülga Aydın Belediyesi Meclisinin 12.11.2001 tarih ve 207 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı koşullarına geri dönüşünün yapılmasıile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. İlimiz, Efeler İlçesi, Kalfaköy Mahallesi, 101 ada 1 parsel ve 102 ada 1 parsel nolu; Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.02.2019 tarih ve 52 sayılı kararı ile onaylıYükseköğretim ve Sosyal Tesis Alanında kalan taşınmazlar için imar planı değişikliğiile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 17L4 pafta, 2289 ada 1 parsel nolu,  yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanında yer alan taşınmaz için imar planı değişikliğiile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 

                                                                                                                      Abidin ARSLAN

Belediye Başkan V.

 

©2023 Efeler Belediyesi.