İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

05.12.2018

06.12.2018 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 06.12.2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18.00’DE BELEDİYE

MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR

 1. Zabıt Özetinin okunması.
 2. İçkili alan bölgelerinin yeniden düzenlenmesi konusunda alınan 05/11/2018 tarih ve 278 sayılı meclis kararının tashihi ile ilgili Meclis Hukuk ile Esnaf ve Pazar Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
 3. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri konusunda alınan 04/01/2018 tarih ve 21 sayılı meclis kararında değişiklik yapılmasıile ilgili Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 4. 2018 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 5. Mali Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 6. Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Arşiv Hizmetleri Biriminin Görev Tanımı,  Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik teklifi ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 7. Belediyemize ait afet risklerine hazırlık kapsamında 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ve yapı kayıt belgesi alınmış taşınmazların ilgililerine satılıp satılamayacağı, satılacak ise emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis Hukuk,İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
 8. Efeler İlçesinde bulunan Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait taşınmazların, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis Hukuk, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
 9. Efeler İlçesi Osman Yozgatlı Mahallesi tapuda 6020 ada 9 parselde bulunan taşınmazın (2041/266358) paylı 81,64 m2.lik mülkiyeti Efeler Belediyesine ait hissenin Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne okul yapılması amacı ile tahsis edilip edilmeyeceği ile ilgili Meclis Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
 10. Orta Mahalle 1769 nolu konut alanında Efeler Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarih ve 216 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2018 tarih ve 374 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine yasal süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 11. Kuyulu Mahallesi 95 parsel numaralı yönetim merkezi alanında bulunan trafo binası yerinin büyütülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 12. Tepecik Mahallesi DSİ kanal hattı ile imar planındaki yapı adası hattı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 13. Meşrutiyet Mahallesi 19K3 pafta 937 ada 19 parsel nolu konut alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 14. Çeştepe Mahallesi UİP-11800 PİN işlem No’lu imar planı plan notlarına, yeni plan hükümleri ilave edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 15. Tepecik Mahallesi UİP-11805 PİN işlem No’lu imar planı plan notlarına, yeni plan hükümleri ilave edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğiile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 16. Dalama Mahallesi UİP-11802 PİN işlem No’lu imar planı plan notlarına, yeni plan hükümleri ilave edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 17. Umurlu Mahallesi UİP-10251 PİN işlem No’lu imar planı plan notlarına, yeni plan hükümleri ilave edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 18. Efeler İlçesi UİP-2129 PİN işlem No’lu Aydın İlave ve Revizyon Uygulama İmar planı notlarına, yeni plan hükümleri ilave edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 19. Işıklı Mahallesi 135 ada 1 parsel numaralı özel sağlık tesisi ve ticaret alanında; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 20. Orta Mahalle 818 ada 69 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

                                                                                                                      M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.