İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

15.05.2015

07.05.2015 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 07.05.2015 TARİHLİ MAYIS AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

           1-Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

            2-Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 196 pafta (20J-III), 1621 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16 parsel nolu, toplam 3509,23 m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9.00m (3kat) 14 adet kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS: 0.30/1.70 Yençok:30.50m koşullu konut amaçlı UİP-2129,28 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(1) Maddesi kapsamında incelendiğinde nüfus yoğunluğu artışına sebep olmadığı, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu nitelikte olmadığı gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

           3- Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 19J-I ve 19J-II pafta, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında otopark alanında, UİP-2129 PIN işlem nolu yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ali İhsan Paşa Bulvarı 2340.sokak üzerinde otopark alanında bulunan alanda yatay 47100-47300, dikey 56500-56600 koordinatları arasında 28,80m² taban alanına sahip trafo yapısı konumlandırılması amaçlı UİP-2129,26 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(2-b)  maddesine uyarlılık göstermediğinden plan değişikliğinin reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

           4-Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 139 pafta (18L-IV), 1732 ada 30 parsel nolu, toplam 1204,94 m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu gelişme konut alanında, UİP-2130 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12.00m (4kat) 2 adet kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, 2 adet kitlenin birleştirilerek tek kitleye dönüştürülmesi amaçlı UİP-2130,16 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(1) Maddesine kapsamında incelendiğinde nüfus yoğunluğu artışına sebep olmadığı, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu nitelikte olmadığı gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

            5-Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 17L-II pafta, 6367 ada 1 parsel nolu, 7.574,53m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2130 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12.00 m.(4 kat) 8 adet kitle nizam konut alanında yer alan taşınmaz için TAKS=0.60 E=1.72 Yençok=26.50m(zemin kat dükkan olmak üzere 8 kat) koşullu UİP-2130,14 PİN işlem nolu 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(1) Maddesine kapsamında incelendiğinde nüfus yoğunluğu artışına sebep olmadığı, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu nitelikte olmadığı gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

            6-Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18J-II pafta, 2334 ada 2  parsel nolu, 2336,19m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9.00 m. 18.00 m x 32.00 m ölçülerinde 2 adet kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS: 0.25/1.56, Yençok:21.50m (7 kat) olarak UİP-2129,30 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebi Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(4) maddesine göre imar planı değişikliğinde önerilen yüksekliğin çevre yapı adalarına uyarlılık göstermediği gerekçesiyle plan değişikliğinin reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

            7-Efeler İlçesi, Orta Mahallesi, 18L-III pafta, 1782 ada 2 parsel nolu, 3408,30m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanında, UİP-2131 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12.00m (4kat) 3 adet kitle nizam koşullu konut alanı ve park alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS: 0.45/1.80 Yençok:12.00m koşullu konut amaçlı UİP-2131,9 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(1) Maddesi kapsamında incelendiğinde nüfus yoğunluğu artışına sebep olmadığı, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu nitelikte olmadığı gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

           8-Efeler İlçesi 20I-II pafta Aydın Merkez UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli revizyon imar planı plan notlarına plan hükmü ilave edilmesi amaçlı Müdürlüğümüzce UİP-2129,34 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi doğrultusunda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(1) Maddesine göre plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanması nedeniyle Aydın Merkez 1/1000 Ölçekli İmar Planı Plan notlarına

 

“-YAPILAŞMA KOŞULU BELİRLENMEYEN ORGANİZE SANAYİ ALANLARINDA E=0.70'DİR.”

“- KOBİ VE KÜÇÜK SANAYİ ALANLARINDA, PLANDA BELİRTİLEN MAKSİMUM YÜKSEKLİĞİ GEÇMEMEK KAYDIYLA, YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ İÇERİSİNDE TAMAMEN YAPILAŞABİLİR.” hükümlerinin ilave edilmesi uygun görüldüğünden kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

           9-Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi UİP-11800 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına plan hükmü ilave edilmesi amaçlı Müdürlüğümüzce UİP-11800,1 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi doğrultusunda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(1) Maddesine göre plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanması nedeniyle;

“-BİTİŞİK NİZAM KONUT ALANLARINDA, AYRICA YAPI YAKLAŞMA SINIRI GEÇİLMEMİŞSE, ÖN BAHÇE MESAFESİ VERİLMEMİŞSE, PLANDA GÖSTERİLEN PLAN HATTI SINIRI AYNI ZAMANDA YAPI YAKLAŞMA SINIRIDIR. PARSELİN ESAS GİRİŞLERİNE GÖRE ARKA BAHÇE MESAFESİNİN TAYİNİNDE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.“ “-SERBEST NİZAM MESKUN KONUT ALANLARINDA, YAPI ADASININ AYNI YÜZÜNDE MEVZUATINA UYGUN OLARAK YAPILAŞMASI TEŞEKKÜL ETMİŞ YAPILAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK YAPI NİZAMI VE YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ UYGULANIR. SERBEST NİZAM YAPILAŞMAMIŞ KONUT ALANLARINDA YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİNİN TAYİNİNDE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.” hükümlerinin ilave edilmesi uygun görüldüğünden kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

           10-Efeler İlçesi, Dalama Mahallesi UİP-11802 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına plan hükmü ilave edilmesi amaçlı Müdürlüğümüzce UİP-11802,1 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi doğrultusunda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(1) Maddesine göre plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanması nedeniyle;

“-BİTİŞİK NİZAM KONUT ALANLARINDA, AYRICA YAPI YAKLAŞMA SINIRI GEÇİLMEMİŞSE, ÖN BAHÇE MESAFESİ VERİLMEMİŞSE, PLANDA GÖSTERİLEN PLAN HATTI SINIRI AYNI ZAMANDA YAPI YAKLAŞMA SINIRIDIR. PARSELİN ESAS GİRİŞLERİNE GÖRE ARKA BAHÇE MESAFESİNİN TAYİNİNDE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.“

“-SERBEST NİZAM MESKUN KONUT ALANLARINDA, YAPI ADASININ AYNI YÜZÜNDE MEVZUATINA UYGUN OLARAK YAPILAŞMASI TEŞEKKÜL ETMİŞ YAPILAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK YAPI NİZAMI VE YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ UYGULANIR. SERBEST NİZAM YAPILAŞMAMIŞ KONUT ALANLARINDA YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİNİN TAYİNİNDE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.”

“-BELİRTİLMEYEN KONULARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.”

“-BU PLAN, PLAN NOTLARI İLE GEÇERLİDİR.” hükümlerinin ilave edilmesi uygun görüldüğünden kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

           11-Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi UİP-11805 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına plan hükmü ilave edilmesi amaçlı Müdürlüğümüzce UİP-11805,1 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi doğrultusunda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(1) Maddesine göre plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanması nedeniyle;

“-BİTİŞİK NİZAM KONUT ALANLARINDA, AYRICA YAPI YAKLAŞMA SINIRI GEÇİLMEMİŞSE, ÖN BAHÇE MESAFESİ VERİLMEMİŞSE, PLANDA GÖSTERİLEN PLAN HATTI SINIRI AYNI ZAMANDA YAPI YAKLAŞMA SINIRIDIR. PARSELİN ESAS GİRİŞLERİNE GÖRE ARKA BAHÇE MESAFESİNİN TAYİNİNDE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.“ “-SERBEST NİZAM MESKUN KONUT ALANLARINDA, YAPI ADASININ AYNI YÜZÜNDE MEVZUATINA UYGUN OLARAK YAPILAŞMASI TEŞEKKÜL ETMİŞ YAPILAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK YAPI NİZAMI VE YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ UYGULANIR. SERBEST NİZAM YAPILAŞMAMIŞ KONUT ALANLARINDA YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİNİN TAYİNİNDE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.” “YAPILAŞMA KOŞULU BELİRLENMEYEN ORGANİZE SANAYİ ALANLARINDA E=0.70'DİR”

“-BELİRTİLMEYEN KONULARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.” “-BU PLAN, PLAN NOTLARI İLE GEÇERLİDİR.” hükümlerinin ilave edilmesi uygun görüldüğünden kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

           12-Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi UİP-10251 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına plan hükmü ilave edilmesi amaçlı Müdürlüğümüzce UİP-10251,2 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi doğrultusunda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(1) Maddesine göre plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanması nedeniyle;

“-BİTİŞİK NİZAM KONUT ALANLARINDA, AYRICA YAPI YAKLAŞMA SINIRI GEÇİLMEMİŞSE, ÖN BAHÇE MESAFESİ VERİLMEMİŞSE, PLANDA GÖSTERİLEN PLAN HATTI SINIRI AYNI ZAMANDA YAPI YAKLAŞMA SINIRIDIR. PARSELİN ESAS GİRİŞLERİNE GÖRE ARKA BAHÇE MESAFESİNİN TAYİNİNDE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.“ “-SERBEST NİZAM MESKUN KONUT ALANLARINDA, YAPI ADASININ AYNI YÜZÜNDE MEVZUATINA UYGUN OLARAK YAPILAŞMASI TEŞEKKÜL ETMİŞ YAPILAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK YAPI NİZAMI VE YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ UYGULANIR. SERBEST NİZAM YAPILAŞMAMIŞ KONUT ALANLARINDA YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİNİN TAYİNİNDE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.” “-BELİRTİLMEYEN KONULARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.” “-BU PLAN, PLAN NOTLARI İLE GEÇERLİDİR.”   hükümlerinin ilave edilmesi uygun görüldüğünden kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

         13-İlimiz, Efeler İlçesi, Ovaeğmir Mahallesi UİP-11797 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına plan hükmü ilave edilmesi amaçlı Müdürlüğümüzce UİP-11797,1 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi doğrultusunda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(1) Maddesine göre plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanması nedeniyle;

“-BİTİŞİK NİZAM KONUT ALANLARINDA, AYRICA YAPI YAKLAŞMA SINIRI GEÇİLMEMİŞSE, ÖN BAHÇE MESAFESİ VERİLMEMİŞSE, PLANDA GÖSTERİLEN PLAN HATTI SINIRI AYNI ZAMANDA YAPI YAKLAŞMA SINIRIDIR. PARSELİN ESAS GİRİŞLERİNE GÖRE ARKA BAHÇE MESAFESİNİN TAYİNİNDE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.“

“-SERBEST NİZAM MESKUN KONUT ALANLARINDA, YAPI ADASININ AYNI YÜZÜNDE MEVZUATINA UYGUN OLARAK YAPILAŞMASI TEŞEKKÜL ETMİŞ YAPILAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK YAPI NİZAMI VE YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ UYGULANIR. SERBEST NİZAM YAPILAŞMAMIŞ KONUT ALANLARINDA YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİNİN TAYİNİNDE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.”hükümlerinin ilave edilmesi uygun görüldüğünden kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.          

 

          14-Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 19K-II pafta, 406 ada 4  parsel nolu, 113.00m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “çok yoğunluklu meskun konut alanında”, UİP-2131 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik nizam 4 kat, arka bahçe mesafesi 5.00 m koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, arka yapı yaklaşma mesafesinin 3.00 m olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2131,8 PİN işlem nolu imar planı değişikliği  talebinin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Geçici 4. Maddesine uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

           15-Efeler İlçesi, Efeler Mahallesi, 18K-IV pafta, 624 ada 140 ve 141 parsel nolu, toplam 806,52m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu gelişme konut alanında”, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Kitle nizam Yençok=6.00 m koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, 1996 Revizyonu öncesindeki yapılaşma koşulu olan Yençok=12.00 m olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,36 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

            16-Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 19J-II pafta, 2154 ada 1  parsel nolu, 2.991,11m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “ticaret alanında”, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:5.50 m. 319.762 m² taban alanlı  kitle nizamlı ticaret alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS=0.22/1.10 Ayrık nizam 5 kat koşullu ticaret alanı amaçlı UİP-2129,35 PİN işlem nolu imar planı değişikliği  talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(1) Maddesine kapsamında incelendiğinde nüfus yoğunluğu artışına sebep olmadığı gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

            17-Efeler İlçesi, Orta Mahallesi, 18M-II pafta, 859 ada 38 ve 39  parsel nolu, 32528,6m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “askeri alanda”, UİP-2130 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:15.00 m. E=0.90 koşullu askeri alanda yer alan taşınmaz için, mevcut duvar hattı ile plan hattının uyumlu hale getirilmesi amaçlı UİP-2130,17 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) maddesine göre kamu yararı amaçlı  olması nedeniyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

           18-2014 Mali Yılı Efeler Belediyesi İdare Bütçe Kesin Hesaplarının ve Taşınır Yönetim Dönemi Kesin Hesabı cetvellerinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

19-

SIRA NO

AÇIKLAMA

2015 YILI

1

Vatandaş ve ticari amaçlı verilecek ilanların kelime başına

0,50 ( KDV Dahil)

2

Ticari amaçlı ilanlardan Cumartesi ve Pazar günleri kelime başına

1,50 ( KDV Dahil)

3

Resmi Dairelerin vereceği ilanların okunmasından beher seferi için

80,00 ( KDV Dahil)

 4

İlan amacıyla doldurulmuş teyp bantları ile yapılan ilave ve reklamların beher dakikası için

12,00 ( KDV Dahil)

5

Aynı ilanın 3 dakikadan fazlası için

25,00 ( KDV Dahil)

6

Siyasi Partilerin propaganda ilanlarından 30 dakika için

50,00 ( KDV Dahil)

7

Siyasi Partilerin propaganda ilanlarının 30 dakikadan fazlası için ( Her 30 dakika için )

30,00 ( KDV Dahil)

 

ANONS ARACI ÜCRETİ

SIRA NO

AÇIKLAMA

2015 YILI

1

Şehir merkezi saatlik anons ücreti

100,00 ( KDV Dahil)

2

Şehir merkezinden 5 Km mesafeden sonrası için Km başına

2,50 ( KDV Dahil)

     NOT: 1- Anons aracı ile yapılacak ilanlar, günlük 2 saatten fazla olamaz.

   2- Anons aracı ile yapılacak ilanlar, mesai saatleri dışında %50, Pazar günleri için 0 artırılmış olarak uygulanacaktır.

Basın Yayın  ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ait İlan reklam gelirlerini içeren ve yukarıda bulunan ücret tarifesinin Efeler belediyesinin mevcut 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesine ilave edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

20-Belediyemize ait Tepecik Mah. P.T.T. Şb. İle Osman Yozgatlı Mah. P.T.T. Şb.nin kullanmakta olduğu mülkiyeti belediyemize ait  binaların hizmetlerin devamlığı ve vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almalarını sağlamak amacıyla ücretsiz tahsisi yasal olmadığından 2 yıl süre ile bedelli olarak tahsis edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

21-Umurlu Mahallesinde Bayramyeri mevkiinde bulunan isimsiz mevcut parka “Nuri ÇAYIRLI Parkı” isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

22-11/19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 6. Uluslararası Tepecik Kültür ve Sanat Festivali ve Plastik Sanatlar Çalıştayının Efeler Belediyesi çatısı altında yapılmasına ve 30.000,00 TL. (Otuzbin) maddi destek verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

23-Musluca Mahallesinde 13-14 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan 3. Geleneksel İğlek Festivali ve Boğa Güreşinin Efeler Belediyesi çatısı altında yapılmasına ve 25.000,00 TL. (Yirmibeşbin)  maddi destek verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

24-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Efeler Belediyesi Memur ve Sözleşmeli Personel için Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği İle karar verildi.

 

25-Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere şantiye alanı kurulması amacıyla Milli Emlak Müdürlüğü ve ilgili Kamu Kuruluşlarından en az 5000 m2 ile 40000 m2 arası Fen İşleri şantiye tesislerine uygun arazi olup olmadığının sorulmasına, gelecek cevaplara göre değerlendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu İle karar verildi.

 

26-Aydın Efeler Orta Mahalle tapunun, 793 ada, 18 parselde kayıtlı imar planında konut dışı çalışma alanında (ticari alan) kalan 3.742,05 m2 yüz ölçümlü parselde 338,05 m2'ye tekabül eden 6761000/74841000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

 

27-Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 5448 ada, 11 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 1239,37 m2 yüzölçümlü parselde 35,12 m2'ye tekabül eden 17000/600000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

28-Aydın Efeler Tepecik Mahallesi tapunun, 234 ada, 5 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 338,09 m2 yüzölçümlü parselde 4,66 m2'ye tekabül eden 233000/16898000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

29-Aydın Efeler Güzelhisar Mahallesi tapunun, 825 ada, 119 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 53,57 m2 yüzölçümlü sıyrık Belediye arsasının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

30-Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6388 ada, 45 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 439,50 m2 yüzölçümlü parselde 5,36 m2'ye tekabül eden 268000/21975000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

31-Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6388 ada, 42 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 254,92 m2 yüzölçümlü parselde 8,4 m2'ye tekabül eden 210000/6373000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

32-Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 882 ada, 19 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 482,01 m2 yüzölçümlü parselde 2,92 m2'ye tekabül eden 292000/48227000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.