İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

18.09.2015

07.09.2015 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

   

BELEDİYE MECLİSİNİN 07.09.2015 TARİHLİ EYLÜL AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1.Belediye Meclisinin 06.08.2015 tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2.İmar Planı Tadilatları ile ilgili 8 adet dosyanın incelenmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

3.Belediye çalışmalarımıza ve kentimize, kültürel sosyal, sportif, ekonomik, eğitim konularında yararlı adımlar ve olumlu katkılar sağlayacağı düşünüldüğünden 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi P fıkrası gereğince Srebrenik Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurmak, bu konularda gerekli görüşmeleri yapmak, kardeş şehir protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

4.Bütçe fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyleri arasındaki ödenek aktarmaları hususu incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5.Mali Hizmetler Müdürlüğünün bütçesinde yer alan ancak yıl içerisindeki harcamalardan dolayı ödeneği yetersiz kalan tertiplere ek bütçe yapılması hususu incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6.Fen İşleri Müdürlüğü 2015 Yılı Gelir Ücret Tarifesine ilave hususu incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7.Halkın ihtiyacı doğrultusunda, pazar yerleri, festival alanları gibi yerlerde kullanılması amacıyla seyyar wc satın alınması hususu incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8.Tepecik Mahallesi Şehit Mehmet Ali TOSUN Bulvarı üzerinde bulunan içkili yer bölge tespiti hususu incelenmek üzere Meclis Çevre ve Sağlık ile Hukuk Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanan Sosyal Yardım Yönetmeliği incelenmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10.Hasanefendi Mahallesi Atatürk Bulvarındaki Advak Parkının isim değişikliği ile İsimsiz mevcut parklara isim verilmesi hususu incelenmek üzere Meclis Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11.Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Mimar kadrosunda görev yapmakta olan Figen ÇAKIRTAŞ’ın Fen İşleri Müdürlüğüne vekaleten, Uzman kadrosunda görev yapmakta olan Ercan HARMAN’ın Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne asaleten, Uzman kadrosunda görev yapmakta olan Belgin ALPDOĞAN’ın Bilgi İşlem Müdürlüğüne asaleten, Tekniker kadrosunda görev yapmakta olan Tansel ERBAŞ’ın Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vekaleten, Şef kadrosunda görev yapmakta olan Yusuf KALIN’ın Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne vekaleten, Cemil Ufuk SOĞANCI’nın Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna ve Ali Seydi KOCA’nın Başkan Yardımcılığı kadrosuna atanmaları, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.

12.Köprülü Mahallesi tapunun, 427 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmazın 2942 Sayılı kanunun 8. Maddesi gereğince kamulaştırılması, kamulaştırılmasını teminen kıymet takdir komisyonunca kıymet takdirlerinin yaptırılması ve 2942 sayılı yasanın 7. Maddesi gereğince kamulaştırma şerhi konulması ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması hususu incelenmek üzere Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13. Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6404 ada, 5 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 114,64 m2 yüzölçümlü parselde 16,38 m2'ye tekabül eden 1/7 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

14.Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6388 ada, 12 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 139,00 m2 yüzölçümlü parselde 1,00 m2'ye tekabül eden 1/139 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

15.Ata Mahallesi tapunun, 6308 ada, 22 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 417,92 m2 yüzölçümlü parselde 5,17 m2'ye tekabül eden 517/41792 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

16.Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 2477 ada, 10 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 501,04 m2 yüzölçümlü parselde 7,72 m2'ye tekabül eden 37/2400 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

17.Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 604 ada, 60 parselde kayıtlı sıyrık Belediye arsasının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

18.Kemer Mahallesi tapunun, 1544 ada, 4 parselde kayıtlı imar planında ticari alanda kalan 903,38 m2 yüzölçümlü parselde 236,75 m2'ye tekabül eden 23675/90338 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

19.Belediyemize ait, Zafer Mahallesi Pınarbaşı mevkii 26 pafta 823 ada 7 parselde      bulunan park içerisine, muhtarlık bürosunun belediyemiz tarafından tesis edilerek, Zafer Mahalle muhtarlığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve tahsis süresinin belirlenmesi hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

20.22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden; Norma uygun hazırlanan derece değişikliğine ait II SAYILI BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

  

M.Mesut ÖZAKCAN

                   Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.