İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

07.09.2017

07.09.2017 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 07.09.2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18.00’DE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 1. Zabıt Özetinin okunması.
 2. İmar Planı Tadilatları ile ilgili 5 adet dosyaya ait Meclis İmar Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
 3. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine bölüm eklenmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 4. Belediyemize ait bina ve tesislerde, temizlik hizmetlerinde ve genel hizmetlerde 01.01.2018 – 30.09.2019 tarihleri arasında personel çalıştırılmaya dayalı hizmet alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ve yıllara sari (yaygın) olarak yapılabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 5. 01.01.2018 - 30.09.2019 tarihleri arasında belediyemiz bünyesinde idari işler ve kültür etkinliklerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 6. Belediyemize ait bazı taşınmazların 5 yıl (beş) yıl süreyle Efebel İnş. Tem. Spor Gıda Turz. Jeotermal San. ve Tic. A.Ş.ne gayri nakdi sermaye olarak konulup konulmayacağı ile ilgili Meclis Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
 7. Efelerde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine para yardımı yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 8. Aydın ili,  Efeler ilçesinde 6360 sayılı yasa ile ilçe belediyelerine bağlanan köylerde bulunan taşınmazlar üzerinde farklı tarih ve yevmiye ile konulmuş “ 3367 sayılı kanun hükümleri tabi olup 10 yıl süre ile takyitlidir” şerhinin kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili Meclis Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
 9. Aydın İli Efeler İlçesi Ata Mahallesi tapuda 1827 ada 11 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 204,90 m² yüzölçümlü parselde 4,87 m²'ye tekabül eden 19.000/800.000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı  Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
 10. Aydın İli Efeler İlçesi Ata Mahallesi tapuda 6263 ada 59 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 256,88m² yüzölçümlü parselde 10,89 m²'ye tekabül eden 136.000/3211.000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
 11. Aydın İli Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi tapuda 1280 ada 11 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 411,00 m² yüzölçümlü parselde 23,05 m²'ye tekabül eden 461.000/8220.000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

       12.Aydın İli Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi tapuda 1841 ada 26 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 1.293,77 m² yüzölçümlü parselde 4,41 m²'ye tekabül eden 441/129377 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 1. Aydın İli Efeler İlçesi Orta Mahallesi tapuda 2770 ada 31 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 324,44 m² yüzölçümlü parselde 72,097 m²'ye tekabül eden 2.000/9.000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
 2. Aydın İli Efeler İlçesi Ata Mahallesi tapuda 6266 ada 18 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 369,10 m² yüzölçümlü parselde 24,38 m²'ye tekabül eden 1219/18455 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
 3. Aydın İli Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesi tapuda 1064 ada 23 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 298,25 m² yüzölçümlü parselde 2,25 m²'ye tekabül eden 9/1193 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

                                                                                                                      M.Mesut ÖZAKCAN

                                                                                                                    Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.