İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

02.10.2014

07.10.2014 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 07.10.2014 SALI GÜNÜ SAAT 18.00’DA BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere; 07.10.2014 Salı günü saat:18.00’da Meclis Salonunda toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmanızı rica ederim

 

 1. Zabıt özetinin okunması,
 2. 2015 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinin görüşülmesi,
 3. 2015 Yılı Performans Programının görüşülmesi,
 4. Belediyemizin 2015 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi,
 5. Zabıta Müdürlüğünce; güvenlik personeli çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin yıllara sâri olarak yapılması hususunun görüşülmesi,
 6. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce; yardımcı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin yıllara sâri olarak yapılması hususunun görüşülmesi,
 7. Belediyemiz birimlerinin yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma prensiplerinin kurallara bağlanması amacı ile hazırlamış olduğu görev ve çalışma yönetmeliklerinin görüşülmesi,
 8. Aydın Efeler İlçe Belediye BaşkanlığıTeftiş Kurulu Müdürlüğü Atama, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin görüşülmesi,
 9. Zabıta Müdürlüğüne ait; Efeler Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin görüşülmesi,
 10. İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi,
 11. Aydın Efeler Orta Mahalle tapunun, 899 ada, 76 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 234,09 m2 yüz ölçümlü parselde 5,48 m2'ye tekabül eden 548/23409 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,
 12. Aydın Efeler Güzel hisar Mahallesi tapunun, 825 ada, 120 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 525,75 m2 yüz ölçümlü parselde 20,43 m2'ye tekabül eden 681/17525 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,
 13. Aydın Efeler Ata Mahalle tapunun,1836 ada, 11 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 501,23 m2 yüz ölçümlü parselde 28,41 m2'ye tekabül eden 17/300 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,
 14. Aydın Efeler Orta Mahalle tapunun,822 ada, 49 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 229,54 m2 yüz ölçümlü parselde 8,25 m2'ye tekabül eden 825/22954 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

 

 

Sumran ÜNAL

Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.