İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

07.01.2015

08.01.2015 BELEDİYE MECLİSİ GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 08.01.2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18.00’DA
 BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU  
TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1. Zabıt Özetinin okunması,
2. İmar Planı Tadilat Teklifleri ile ilgili 11 adet dosyanın Meclis İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi,
3. 2015 yılı Gelir Ücret tarifesinde Belediyemize bağlı müdürlüklerin talepleri doğrultusunda değişiklik yapılması hususu ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,
4. Belediyemizin görev ve sorumluluk alanında kalan muhtarlıkların elektrik, su, ısınma, iletişim, bilgi işlem ve kırtasiye gibi ihtiyaçlarının karşılanması için yardım yapılması hususu ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,
5. Zabıta Müdürlüğünün yazıları doğrultusunda; Pazar yerleri ile ilgili Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonu raporunun görüşülmesi,
6. Efeler Belediyesi sınırları içerisinde; içkili yer bölgelerinin tespit edilmesi hususu ile ilgili Meclis Çevre Sağlık ve Meclis Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi,
7. Zabıta Müdürlüğü personellerine ödenecek maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi
 hususu ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,
8. Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 1386 ada, 55 parselde kayıtlı imar planında konut
 alanında kalan 416,29 m2 yüz ölçümlü parselde 0,55 m2'ye tekabül eden 55/41629 paylı
 Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir
 Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi,
9. Efeler Osman Yozgatlı Mahallesinde, 6201 ada, 24 parseldeki belediye arsasının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi,
10. Efeler Kurtuluş Mahallesi, 303 ada, 39 parseldeki sıyrık Belediye arsasının, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi,
11. Aydın Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tapunun 2337 ada, 2 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 903,07 m2 yüzölçümlü parselde 41,77 m2'ye tekabül eden 37/800 paylı Belediye hissesinin, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi,
12. Aydın Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, tapunun 6388 ada, 11 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 142,00 m2 yüzölçümlü parselde 4,00 m2'ye tekabül eden 2/71 paylı Belediye hissesinin, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi,
13. Aydın Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, tapunun 2300 ada, 3 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 1080,11 m2 yüzölçümlü parselde, 2,25 m2'ye tekabül eden 1/480 paylı Belediye hissesinin, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi,
14. T.C. Aydın Valiliği, Devir Tasfiye ve paylaştırma Komisyonunca Belediyemize devredilen eski ve yıpranmış durumda olup ekonomik ömrünü doldurmuş araçların; karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri gereğince kayıt ve tescilinin Efeler Belediyesi adına yapılarak hurdaya çıkarılması şartıyla Aydın Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,
15. T.C. Aydın Valiliği, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca Belediyemize devredilen ancak; ekonomik ömrünü doldurmuş olan taşıtlar ve muhtelif hurda malzemelerinin Makine Kimya Endüstrisi Hurda İşletme Müdürlüğüne satışının yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,
16. Adnan Menderes Mahallesi 510 sokak ve 513 sokağın kesiştiği yerde bulunan isimsiz parka isim verilmesi, ayrıca Gölhisar Mahallesi Merkez Camii bitişiğinde bulunan isimsiz parka rahmetli Eski Muhtar Raşit KOCABIYIK İsmi verilmesi ile ilgili Meclis Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,
17. Denizli İli Bekilli İlçe Belediyesine araç ve ekipman yardımı yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,
18. Girne Mahallesi 2160 Sokak ve 2175 sokağın kesiştiği yerde bulunan yeni parka isim verilmesi ile ilgili Meclis Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,

M. Mesut ÖZAKCAN
Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.