İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

08.10.2014

09.10.2014 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 09.10.2014 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18.00’DA BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere; 09.10.2014 Perşembe günü saat:18.00’da Meclis Salonunda toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmanızı rica ederim

 

 1. Zabıt özetinin okunması,
 2. Belediyemizin 2015 Yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi,
 3. Belediyemizin 2015 Yılı Performans Programı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi,
 4. Belediyemizin 2015 Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi,
 5. Belediyemiz birimlerinin yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma prensiplerinin kurallara bağlanması amacı ile hazırlamış olduğu görev ve çalışma yönetmelikleri ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi,
 6. Aydın Efeler İlçe Belediye BaşkanlığıTeftiş Kurulu Müdürlüğü Atama, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikleri ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi,
 7. Zabıta Müdürlüğüne ait; Efeler Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi,
 8. İmar Planı Tadilat Teklifleri ile ilgili 9 adet dosyanın Meclis İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi,
 9. Aydın Efeler Orta Mahalle tapunun, 899 ada, 76 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 234,09 m2 yüz ölçümlü parselde 5,48 m2'ye tekabül eden 548/23409 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi,
 10. Aydın Efeler Güzel hisar Mahallesi tapunun, 825 ada, 120 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 525,75 m2 yüz ölçümlü parselde 20,43 m2'ye tekabül eden 681/17525 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi,
 11. Aydın Efeler Ata Mahalle tapunun,1836 ada, 11 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 501,23 m2 yüz ölçümlü parselde 28,41 m2'ye tekabül eden 17/300 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi,
 12. Aydın Efeler Orta Mahalle tapunun,822 ada, 49 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 229,54 m2 yüz ölçümlü parselde 8,25 m2'ye tekabül eden 825/22954 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi,
 13. Aydın Efeler Belediye adına kayıtlı Kent Meydanı ve Kent park alanında kalan taşınmazların Büyükşehir Belediyesine devir hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
 14. Süresi geçen ve sehven yenilenmesi unutulan İmar çıktıları için Belediyemizce yılsonuna kadar ek bir süre tanınması ve bu süre içinde yapılacak yenilemelerden 22,00 TL ücret alınması hususu ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 15. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonunda sayısı binleri bulan, parsellerin listelenmesi, her mahalle için mahalle bazında yapılacak takdir komisyonu kararı ve meclis onayı ile satış yetkisinin verilmesi, sıyrık parseli olan vatandaşlarımıza tebligat yapılması, belirlenen fiyat ile arsadaki belediye hissesinin metrekaresinin çarpımı sonucunda belirlenecek bedelin belediyemize yatırılmasından sonra tapunun mal sahiplerine devredilmesi hususu ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi. 

 

 

                 Sumran ÜNAL

                  Belediye Başkan V.

©2023 Efeler Belediyesi.