İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

17.12.2015

16 ARALIKTA ASKIYA CIKACAKLAR

T.C.

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

ACELE

GÜNLÜ

Sayı     : 29140193-                                                                                                                                            …../…/2015

 

 

Konu  : İmar planı askı işlemi.

                                                          

                                                                     

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İlgi: Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının 01.12.2015 tarih ve 1584-4268-23643 sayılı

       yazısı.

 

İlimiz, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 20J-IV pafta, 2306 ada 29 parsel nolu, 15.023,00m² yüzölçümlü, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2015 tarih ve 154 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut, yeşil alan ve ticaretten oluşan alanda, yürürlükte bulunan UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:6.00m(2kat) ve Yençok:9.00m (3kat) kitle nizam koşullu konut alanında yer alan ve Efeler Belediyesine ait taşınmazlarında bulunduğu alan için, TAKS/KAKS: 0.40/1.90 Yençok:30.50m ve TAKS/KAKS:0.40/1.47 Yençok:30.50m konut alanı, 2 adet E:0.55 Yençok:6.50m koşullu ticaret alanı, park alanı, otopark alanı ve çocuk bahçesi kullanımı getirmek amaçlı UİP-2129,44 PİN işlem nolu imar planı değişikliği teklifi, , Efeler Belediye Meclisinin 10.09.2015 tarih ve 239 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 466 sayılı kararı ile onaylanmış olup, imar planı değişiklikleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8.Maddesi gereğince 16.12.2015 tarihinde bir aylık (30 gün) askı süresi için Efeler Belediyesinin internet sayfasında (http://www.efeler.bel.tr) duyurulması gerekmektedir.

Söz konusu imar planı değişikliğinin tiff formatında taranmış dosyası Bilgi İşlem Servisi’ne iletilmiştir.

Gereği ve bilgi için yazımızın Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesini arz ederim.

 

                       

                                                                                Tamer TOYRAN

                                                                      İmar ve Şehircilik Müdür V.

                                                                                                         

 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne

…./…./2015

 

Osman Derya TIKIR

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

…/12/2015 Şehir Plancısı       : İ.OBA AYDIN

©2023 Efeler Belediyesi.