İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

07.07.2014

BELEDİYE MECLİSİ GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 07.07.2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18.00’DA BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere; 07.07.2014 Pazartesi günü saat:18.00’da Meclis Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM

1) Zabıt özetinin okunması, 

2) İmar Planı tadilatlarının görüşülmesi,3) Belediyemiz birimlerinin yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma prensiplerinin kurallara bağlanması amacı ile hazırlamış olduğu görev ve çalışma yönetmeliklerinin görüşülmesi.

4) Zabıta Müdürlüğüne ait; Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği ile Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliğinin görüşülmesi. 
 
5) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanan Sosyal Yardım Yönetmeliğinin görüşülmesi.    

6) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinin 17. maddesi olan Eğitim Bölgesi Danışma Kurulunun Oluşumu ve Görevleri (J) bendi gereğince, 1. Eğitim Bölgesi, 2. Eğitim Bölgesi, 3.Eğitim Bölgesi,4. Eğitim Bölgesi Danışma Kuruluna Belediye Meclisinden birer temsilci seçilmesi hususunun görüşülmesi.

7) 6360 sayılı yasa ile Belediyemiz mücavir alanlarına dâhil olan 56 köyün belediyemize gelir oluşturacak hizmetlerinin,  gelir tarifelerinin belirlenmesi için Belediyemiz 2014 yılı Gelir Ücret tarifesinde güncelleme yapılmasının görüşülmesi.

8) Aydın Efeler Belediyesince Fen İşleri şantiyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesi, Mezarlık İşleri Müdürlüğü şantiyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü şantiyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü depoları gibi şantiye tesis ve hizmet Alanları kurulacağından bu alanların tesis edileceği büyüklükte bir arazinin satın alınması ve araziyi satın almak için Efeler Belediyesi adına Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi

9) Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 1121 ada, 342 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 952,36 m2 yüz ölçümlü parselde 72,62 m2'ye tekabül eden 739/800 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

10) Aydın Efeler Güzelhisar Mahallesinde mezkur parsel imar planında sıyrık arsa olup 256 ada 20 parsel ile şuyulandırılması gerektiğinden söz konusu sıyrık Belediye arsasının emlak beyan değe-rinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi, 


11) Mezarlıklar Müdürlüğünün; Hizmetleri Kapsamında temizlik hizmetleri satın alınması işine ait ihalenin 36 aylık olarak yapılması hususunun görüşülmesi.

12) Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı gereğince belediyemize devredilen 09 DZ 756 plakalı Kanal Açma Aracının görev alanı itibariyle Aski Genel Müdürlüğünce kendilerinde kullanılmak üzere görevlendirilmesi veya devredilmesi hususunun görüşülmesi. 

13) Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı gereğince belediyemize devredilen 09 EU 179 plakalı Tıbbi Atık Taşıma Aracını görev alanı itibariyle Büyükşehir Belediyesince kendilerinde kullanılmak üzere görevlendirilmesi veya devredilmesi hususunun görüşülmesi

14) Belediyemiz bünyesinde muhtelif iş ve eylemlerde kullanılmak üzere 2 adet greyder, 2 adet silindir, 1 adet loder, 1 adet forklift ve 1 adet tır çekicisi alınması hususunda karar alınması dair Fen İşleri Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi. 

15) Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan TH Sınıfına tabi; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince tam zamanlı sözleşmeli 1 adet Mimar ve 2 adet Mühendis çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

16) 5393 sayılı Kanunun 49.maddesibib 2’nci fıkrasında “Birim Müdürlüğü ve Üst Yönetici Kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Meclisin bilgisine sunulur.” Denildiğinden yapılan atamanın Meclisin bilgisine sunulması.


M. Mesut ÖZAKCAN
Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.