İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

11.11.2014

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2014 TARİHLİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1.Belediye Meclisinin 15.10.2014 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısının III. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2.İlçemize bağlı Kozalaklı Mahallesinde 6831 sayılı yasanın 2/B maddesine göre Hazine adına Orman sınırları dışına çıkarılan arazilerde kadastro çalışması yapılacağından bu çalışmalar kapsamında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere Kozalaklı Mahallesinden Ferhat YILMAZ, Adem ODABAŞ,  Zühtü YILMAZ, Sabahattin AYDIN, Erson ÇOBANOĞLU ve Tezcan GÖKBEL’in bilirkişi olarak seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

3.5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi p fıkrası gereğince; Denizli İli Bekilli İlçe Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

4.Belediye Meclisinin 07.08.2014 tarih ve 83 sayılı kararı ile kabul edilen Gelir Ücret Tarifesinin aynen tekrar kabul edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

              

           M.Mesut ÖZAKCAN 

              Belediye Başkanı  

©2023 Efeler Belediyesi.