İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

10.10.2016

BELEDİYE MECLİSİNİN 06.10.2016 TARİHLİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 06.10.2016 TARİHLİ EKİM AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1.Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2.Belediyemizin 2017 Mali Yılı Performans Programının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.   

3.Belediyemiz 2017 yılı Gelir Ücret Tarifesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ücretlerinde yukarıda yer alan ve artışları gösterilen gelir kalemlerinde değişiklik yapılmasına, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün diğer gelirleri ile 2017 yılı Gelir Ücret Tarifesinde bulunan diğer müdürlüklerin gelir kalemlerindeki artışların komisyona sevk edildiği haliyle kabulüne ve uygulanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4.Belediyemizin 2017 yılı analitik Bütçesi 165.050.000,00-TL gelir 50.000,00 TL. Red ve İadeler ile 165.000.000,00 TL gider olmak üzere toplam 165.000.000,00 TL. gelir ve gideri denk bütçe olarak kabul edildiğine ve bütçenin T1 cetveline 5 adet tek kabinli pikap ilave edilmesine Oy birliğiyle karar verildi.

5.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü gelir ücret tarifesinin düğün salonları başlıklı bölümünde yer alan Karahayıt maddesinin;

KARAHAYIT

YAZLIK

165,00 TL

YAZLIK Yemekli

265,00 TL

KIŞLIK

250,00 TL

KIŞLIK Yemekli

350,00 TL

şeklinde değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6.Cumhuriyet Mahallesi, 112(18K1) pafta, 1476 ada 41 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7.Güzelhisar Mahallesi, 18L4 pafta, 1115 ada 42 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Emsale dahil inşaat alanında artış olduğundan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına neden olduğu, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olduğu gerekçesiyle uygun olmadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8.Orta Mahalle, 18M-IV pafta, 1543 ada 4 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin,  Emsale dahil inşaat alanında artış olduğundan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına neden olduğu, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olduğu gerekçesiyle uygun olmadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9.Cumhuriyet Mahallesi, 18J-II pafta, 594 ada 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 parsel nolu taşınmazlar üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10.Umurlu Mahallesi UİP-10251 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına, “CEPHE BOYUNCATİCARET TARAMASI OLAN ALANLARDA ZEMİN KATLAR TİCARET OLARAK YAPILAŞACAKTIR” ve “TİCARET ALANLARINDA SADECE ÜST KATLAR KONUT OLARAK YAPILAŞABİLİR” plan hükümleri ilave edilmesinin Mülga Aydın Belediyesi meclisi tarafından onaylanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı plan notlarının 31. Maddesi ile bütünlük sağlayacağı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11.Cumhuriyet Mahallesi, 18K2 pafta, 443 ada 84 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Emsale dahil inşaat alanında artış olduğundan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına neden olduğu, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olduğu gerekçesiyle uygun olmadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12.Çeştepe Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 6.(2) maddesi “Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır.” İfadesine göre 1/5000 nazım imar planı ile uygun hale getirilmesi nedeni ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13.Belediyemiz ve Aydın Lisesi Mezunları Derneğinin ortaklaşa düzenleyeceği, il genelinde 10 yaş altı ve 10 yaş üstü sporcuların katılacağı Satranç turnuvası için ilk 4 kategoride 12 sporcuya 5.000 (Beşbin) Türk Lirasını geçmemek şartıyla ödül satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

14.Belediyemizin sosyal ve kültürel etkinliklerinde mobil ikram aracı olarak kullanılmak üzere 3 adet tek kabinli pikabın ve muhtelif işlerde kullanılmak üzere iş makinesi olarak da 1 adet paletli ekskavatörün DMO’dan temin edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

15.Adnan Menderes Mahallesinde (Güzelhisar Mahallesi Doğu Aydın Bulvarı) bulunan 2106 ada 21 parseldeki hizmet binasında daha önce ASKİ genel Müdürlüğünce tahsilat bürosu olarak kullanılan büronun ASKİ Genel Müdürlüğüne 5 (Beş) yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesine, buna ilişkin protokol düzenlenebilmesi için Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

16.Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi tapuda, 6465 ada, 35 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 177,09 m² yüzölçümlü parselde 4,06 m²'ye tekabül eden 11/480 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

17.Efeler İlçesi, Ata Mahallesi tapuda, 1831 ada, 11 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 395.55 m² yüzölçümlü parselde 15.88 m²'ye tekabül eden 1588/39555 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

18.Tepecik Mahallesi tapuda, 219 ada, 9 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 551,21 m2 yüzölçümlü parselde 69,48 m2'ye tekabül eden 6948/55121 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

19.Meşrutiyet Mahallesi tapuda, 6253 ada, 19 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 166.00 m² yüzölçümlü parselde 17.71 m²'ye tekabül eden 8/75 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

20.Meşrutiyet Mahallesi tapuda, 5448 ada, 10 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 307,40 m² yüzölçümlü parselde 144,48 m²'ye tekabül eden 47/100 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

21.Güzelhisar Mahallesi tapuda, 2163 ada,8 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 448,88 m2 yüzölçümlü parselde 41,99 m2'ye tekabül eden 42/449 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

22.Kurtuluş Mahallesi tapuda, 303 ada, 44 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 308,76 m² yüzölçümlü parselde 0,75 m²'ye tekabül eden 25/10292 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

M. Mesut ÖZAKCAN

                Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.