İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

10.07.2020

BİNA TAHLİYESİ DUYURU

İlçemiz, Zafer Mah. 113 ada 5 parselde mal sahipleri Mumtaz Umut Mıhçı ve İşt. adına yapı ruhsatlı ve yapı denetim sisteminde 1660181 YİBF nolu inşaatta, A Sınıfı Yapı Denetim A.Ş’ nin Belediyemize iletmiş olduğu dilekçesine istinaden Müdürlüğümüz ekiplerince yerinde kontrol yapılmıştır. Yapılan kontrol sonucu 113 ada 5 parselde yapılan kazı işleminden kaynaklı risk oluşturduğu tespit edildiğinden dolayı 08.07.2020 tarihli Yapı Tatil Tutanağı düzenlenerek Zafer Mah 102 Sok. No:3 adresinde ve tapunun Zafer Mah. 113 ada 14 sayılı parselindeki bina tahliye edilerek mühürleme işlemi yapılmıştır.

Bahse konu Zafer Mah. 102 Sok. No:3 adresinde ve tapunun 113 ada 14 sayılı parselinde bulunan bina maliklerine 3194 sayılı İmar Kanunu 39. Maddesinde belirlenen süre içerisinde tebligat yapılamadığından dolayı, 

3194 Sayılı İmar Kanunu, Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar başlıklı 39. Maddesine göre yukarıda belirtilen durum tüm ilgililerine ilan olunur. İlgililerince gerekli tedbirlerin alınmaması halinde ilgili madde ve mevzuata göre işlem tesis edilecektir.

Bu ilan Kanun gereği 30 (otuz) gün süreyle belediyemizin internet sitesinde yayınlanmaktadır. (10.07.2020)

©2023 Efeler Belediyesi.