İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

01.09.2014

MECLİS TOPLANTISI 1.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2014 TARİHLİ AĞUSTOS AYI 

     MECLİS TOPLANTISI 1.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 • Belediye Meclisinin 07.08.2014 tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 • İmar Plan Tadilatları teklifleri ile ilgili 6 adet dosyanın incelenmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 • Belediyemiz birimlerinin yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma prensiplerinin kurallara bağlanması amacı ile hazırlamış olduğu görev ve çalışma yönetmelikleri ile ilgili hususun incelenmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 • Belediyemiz bünyesinde muhtelif iş ve eylemler için Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet Mini Loader (Yükleyici) alınması ile ilgili hususun Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 

 

 • Aydın Engelliler Spor Kulübünün; Bulgaristan’ın Varna Kentinde yapılacak turnuvaya katılmak üzere Belediyemizden araç tahsis edilmesi ile ilgili hususun Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 

 

 • Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Özel Kalem Müdürü kadrosunda görev yapmakta Muharrem ARSLAN’ın Veteriner İşleri Müdürlüğüne Vekâleten, memur kadrosunda görev yapmakta olan Ahmet VARLIK’ın Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Vekâleten atanmaları, 5393 Sayılı Belediye Kanununun

49 ncu maddesi gereğince Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.

 

 • Mevcut Şehirlerarası Demiryolu hattına ikinci şeridin eklenmesi yerine, bu işleme ayrılan kaynağın mevcut şehirlerarası hattın güneye kaydırılması yönünde sarf edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan ve yürürlükte bulunan 1/100000 ölçekli Aydı Muğla Denizli Çevre Düzeni Planı kararlarına kamu yararı doğrultusunda sahip çıkılarak, plandan beklenen faydanın sağlanması için uygulamaların bu plan doğrultusunda gerçekleştirilmesi yönünde Yerel Yönetimler, ilgili kurum ve kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşlarının işbirliğini sağlamak üzere çalışma komisyonu oluşturulmasına, bu komisyona Meclis Üyelerinden Fikri AYDIN, Hakkı GÜMÜŞ, Ahmet ÜNVEREN, Rıza POSACI, Ertuğrul ÖZDEMİR, Afşin Burak ÖZTÜRK’ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi.   

 

 • Aydın Efeler İlçe Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Atama, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikleri ile ilgili hususun Hukuk Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 • Aydın Efeler Orta Mahalle tapunun, 1663 ada, 43 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 194,14 m2 yüz ölçümlü parselde 19,19 m2'ye tekabül eden 1911/19414 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili hususun Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 • Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6388 ada, 37 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 327,02 m2 yüz ölçümlü parselde 4,32 m2'ye tekabül eden 219/16351 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi

 

 • Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6387 ada, 23 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 284,29 m2 yüz ölçümlü parselde 13,82 m2'ye tekabül eden 1282/28429 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre, satışı ile ilgili hususun Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 • Aydın Efeler Orta Mahalle tapunun, 183 ada, 31 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 231,77 m2 yüz ölçümlü parselde 2,11 m2'ye tekabül eden 211/23177 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre, satışı ile ilgili hususun Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 • Aydın Efeler Osmanyozgatlı Mahallesi tapunun, 6034 ada, 30 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 260,30 m2 yüz ölçümlü parselde 17,68 m2'ye tekabül eden 163/2400 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre, satışı ile ilgili hususun; Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 • Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6393 ada, 5 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 231,00 m2 yüz ölçümlü parselde 120,00 m2'ye tekabül eden 40/77 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre,  satışı ile ilgili hususun Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi

 

 • Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6402 ada, 16 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 297,88 m2 yüz ölçümlü parselde 19,98 m2'ye tekabül eden 151815/2263888 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre, satışı ile ilgili hususun Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi

 

 • Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 2382 ada, 3 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 2504,00 m2 yüz ölçümlü parselde 138,81 m2'ye tekabül eden 133/2400 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre, satışı ile ilgili hususun Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 • Aydın Efeler Çeştepe Mahallesi tapunun, 169 ada, 5 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 247,52 m2 yüz ölçümlü parselde 37,52 m2'ye tekabül eden 67/442 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre, satışı ile ilgili hususun Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

     Sumran ÜNAL

   Belediye Başkan V. 

 

 

 

  

©2023 Efeler Belediyesi.