İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

10.11.2016

PAZAR YERLERİNİN TAŞINMASI MECLİS KARARI

T.C.

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

KARAR NO              : 204   

KARAR TARİHİ       : 03/11/2016

EVRAK NO              : 3875 

GELİŞ TARİHİ         : 27/10/2016   

DAİRESİ                   : ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KONUSU                  : PAZAR YERLERİ

 

K A R A R A  K A T I L A N L A R

Belediye Başkanı       :M.Mesut ÖZAKCAN    

Katip Üye                   :Afşın Burak ÖZTÜRK 

Katip Üye                   :Erdal SAKALLI     

 

K A R A R I N  Ö Z Ü

PAZAR YERLERİNİN TAŞINMASI

 

M E C L İ S     K A R A RI

5957 Sayılı Kanuna istinaden çıkarılan ve 12/07/2012 tarih 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin geçici madde 1 de “büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içindeki pazar yerleri 01/01/2017, diğer yerlerdeki Pazar yerleri ise 01/01/2016 tarihine kadar ilgili belediyece bu yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddesinde belirtilen düzenlemelere uygun hale getirilir. Bu süreler içinde söz konusu düzenlemelere uygun hale getirilemeyen pazar yerleri, ilgili belediye tarafından bir yıl içinde taşınır veya kapatılır.” hükmü amirdir.

 Söz konusu maddeye istinaden ilçemizde halen faaliyet gösteren ve Aydın Belediyesinden belediyemize devrolan Pazar yerlerinin, Efeler Mahallesinde kurulmakta olan Efeler Pazarı, 7 Eylül Mahallesinde kurulmakta olan Cuma Pazarı, Ata Mahallesinde kurulmakta olan Perşembe Ata pazarlarının Pazar Yerleri Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi mümkün olmadığından mevcut Kapalı Pazar alanlarına taşınması için Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu raporlarının da göz önünde bulundurularak Kapalı Pazar yeri alanlarına taşınması talebi hakkındaki 27/10/2016 tarih ve 3875 sayılı Zabıta  Müdürlüğü  yazısı mecliste okunmuş olup, incelenmek üzere Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonuna havale edilmiş, komisyonun yapılan inceleme neticesinde tanzim ettikleri;

Efeler Mahallesinde kurulmakta olan Perşembe Efeler Pazarının ve 7 Eylül Mahallesinde kurulmakta olan Cuma Pazarının mevcut tahsis hakları bulunan esnafların tüm haklarının korunması kaydı ile birleştirilerek Cuma günleri Fatih Pazar yerine taşınmasının uygun olacağı, ancak söz konusu tahsis belgesi esnafların kapalı Pazar alanına sığmaması halinde Pazar yerine bitişik olan Halide Edip Caddesi, 1128 Sokak, 1121 Sokak ve 1115 Sokaklarının da alternatif olarak kullanılması;

08/01/2015 tarih 22 sayılı Belediyemiz Meclis kararına istinaden tahsis süreleri dolup, tahsis hakları yenilenmeyen pazarcı esnaflarının (1014 Sokak ve 1023 Sokak üzerinde) mağdur olmamaları için tahsis süreleri geçmiş olsa dahi, taşınacak olan Fatih Kapalı Pazar yerine müracaat hakkı verilmesi ve taşınacak olan Pazar yeri tahsis ücreti bedelinden tahsis haklarının yeniletilerek devam ettirilmeleri hususu; Ayrıca Efeler İlçemiz Ata Mahallesinde her hafta Perşembe günleri kurulmakta olan Ata Pazarının; Ata Mahallesinde 1782 Ada 2 Parselde bulunan mülkiyetinin maliye hazinesine ait ancak kullanım hakkının Belediyemize Pazar yeri amacı ile devredilmesi ile kullanım hakkı belediyemize geçen alana, Ata Pazar yerinde tahsis hakları olan esnafların haklarının korunması kaydı ile taşınarak her hafta Perşembe günleri Ata Kapalı Pazar yerinde hizmetlerinin sürdürülmesi uygun görüldüğü..’ne dair rapor mecliste okunarak gereği düşünüldü;

            Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonu Raporu gereğince;

 Efeler Mahallesinde kurulmakta olan Perşembe Efeler Pazarının ve 7 Eylül Mahallesinde kurulmakta olan Cuma Pazarının mevcut tahsis hakları bulunan esnafların tüm haklarının korunması kaydı ile birleştirilerek Cuma günleri Fatih Pazar yerine taşınmasına, söz konusu tahsis belgeli esnafların kapalı Pazar alanına sığmaması halinde Pazar yerine bitişik olan Halide Edip Caddesi, 1128 Sokak, 1121 Sokak ve 115 Sokaklarının da alternatif olarak kullanılmasına, 08/01/2015 tarih 22 sayılı Efeler Belediye Meclis kararına istinaden tahsis süreleri dolup, tahsis hakları yenilenmeyen pazarcı esnaflarının (1014 Sokak ve 1023 Sokak üzerinde) mağdur olmamaları için tahsis süreleri geçmiş olsa dahi, taşınacak olan Fatih Kapalı Pazar yerine müracaat hakkı verilmesine ve taşınacak olan Pazar yeri tahsis ücreti bedelinden tahsis haklarının yeniletilerek devam ettirilmelerine, Ata Mahallesinde her hafta Perşembe günleri kurulmakta olan Ata Pazarının, Ata Pazar yerinde tahsis hakları olan esnafların haklarının korunması kaydı ile Ata Mahallesinde 1782 Ada 2 Parselde bulunan alana taşınarak her hafta Perşembe günleri Ata Kapalı Pazar yerinde hizmetlerinin sürdürülmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

                                 M.Mesut ÖZAKCAN                           Afşın Burak ÖZTÜRK              Erdal SAKALLI                                

Belediye Başkanı                                Kâtip Üye                              Kâtip Üye

 

©2023 Efeler Belediyesi.