İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

09.04.2021

RİSKLİ BİNA İLANI

       EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN RİSKLİ BİNA İLANI

 

İlçemiz, Orta Mah. 1663 ada 30 parselde Fadime Güvenç ve İşt. adına kayıtlı 1726679 YİBF nolu inşaatta, Efeler Ege Zeybek Yapı Denetim Ltd. Şti’ nin Belediyemize iletmiş olduğu dilekçesine istinaden Müdürlüğümüz ekiplerince yerinde yapılan kontrol sonucu 1663 ada 30 parselde yapılan kazı işleminden kaynaklı risk oluşturduğu tespit edildiğinden dolayı 07.04.2021 tarihli tutanak düzenlenerek Orta Mah 225 Sok .No:15 adresinde ve tapunun Orta Mah. 1663 ada 31 sayılı parselindeki bina tahliye edilerek mühürleme işlemi yapılmıştır.

Bahse konu Orta Mah. 225 Sok. No:15 adresinde ve tapunun 1663 ada 31 sayılı parselinde bulunan bina maliklerine 3194 sayılı İmar Kanunu 39. Maddesinde belirlenen süre içerisinde tebligat yapılamadığından dolayı,

 

Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar:

Madde 39 – (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. 

 

Bu ilan 30(otuz) gün süreyle belediyemizin internet sitesinde yayınlanmaktadır.(08.04.2021)

©2023 Efeler Belediyesi.