İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

22.12.2016

04.01.2016 TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

İ L A N

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Aydın ili Efeler ilçesi sınırları içerisindeki aşağıdaki mahallesi, ihale tarihi, yıllık muhammen bedeli belirtilmiş ağaçlar üzerindeki mahsullerin toplanmasının kiralama işi ile ada parseli kapı numarası yazılı işyerlerinin ihalesi, 3 (Üç) yıllık süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif  İhale Usulü ile, Efeler Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan- Reklam, Ç.T.V., vs.)

b)- Maliyeden borcu bulunmadığına dair yazı.

c)- Nüfus cüzdan fotokopisi.

d)- İkametgâh ilmühaberi.

e)- Savcılıktan sabıka kaydı.

f)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

g)-Zabıta Müdürlüğünden alınacak ilgili yer Tahsis Belgesi fotokopisi.(Sıra no:7,11,12,13,14,15,16,17,18 hariç)

3-İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.)

b)-Şirketin kuruluş sözleşmesinin aslı veya Noter tasdikli sureti.

c)-Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya Noter tasdikli sureti.

d)- İkametgâh ilmühaberi.

e)- Maliyeden borcu bulunmadığına dair yazı.

f)- Şirket yetkilisinin savcılıktan sabıka kaydı.

g)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

ı)- Zabıta Müdürlüğünden alınacak ilgili yer Tahsis Belgesi fotokopisi.(Sıra no:7,11,12,13,14,15,16,17,18 hariç)

 

4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli vekâletnamesi.

    

     5- 3(Üç) Yıllık Muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

     

     6-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

     

     7-İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

   

     8-Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

      

     9-İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

   

    10-KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

    

    11-Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

   

    12-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

        - İlan olunur.

        - İş bu ilan 12 maddeden ibarettir.

Sıra    No

İşyeri Adresi

M 2

İşkolu

İhale Tarihi

İhale

saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 Yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

 

1

Fatih Mah.2857 ada 1 parsel Fatih   Kapalı  Pazar  yeri B blok  No:8

17.11

Bakkaliye

04.01.2017

14:00

4.200,00 TL.+ KDV

378,00 TL.

2

Fatih Mah.2857 ada 1 parsel Fatih   Kapalı  Pazar  yeri B blok  No:9

17.11

Bakkaliye

04.01.2017

14:00

4.200,00 TL.+ KDV

378,00 TL.

3

Fatih Mah.2857 ada 1 parsel Fatih   Kapalı  Pazar  yeri B blok  No:10

17.11

Bakkaliye

04.01.2017

14:00

4.200,00 TL.+ KDV

378,00 TL.

4

Fatih Mah.2857 ada 1 parsel Fatih   Kapalı  Pazar  yeri B blok  No:11

17.11

Bakkaliye

04.01.2017

14:00

4.200,00 TL.+ KDV

378,00 TL.

5

Fatih Mah.2857 ada 1 parsel Fatih   Kapalı  Pazar  yeri C blok  No:5

14.10

P e y n i r c i

04.01.2017

14:00

3.840,00 TL.+ KDV

345,60 TL.

6

Fatih Mah.2857 ada 1 parsel Fatih   Kapalı  Pazar  yeri C blok  No:6

14.00

P e y n i r c i

04.01.2017

14:00

3.840,00 TL.+ KDV

345,60 TL.

7

Fatih Mah. Kapalı Pazar yeri  2857 ada B blok Bay WC, D Blok Bayan WC ve D Blok 1 No ҆ lu Çay Ocağı

32.60

WC ve Çay Ocağı

04.01.2017

14:00

6.000,00 TL.+ KDV

540,00 TL.

8

Fatih Mah.2857 ada 1 parsel Fatih   Kapalı  Pazar  yeri D blok  No:4

17.00

P e y n i r c i

04.01.2017

14:00

4.200,00 TL.+ KDV

378,00 TL.

9

Fatih Mah.2857 ada 1 parsel Fatih   Kapalı  Pazar  yeri D blok  No:7

17.00

Bakkaliye

04.01.2017

14:00

4.200,00 TL.+ KDV

378,00 TL.

10

Fatih Mah.2857 ada 1 parsel Fatih   Kapalı  Pazar  yeri D blok  No:9

17.00

P e y n i r c i

04.01.2017

14:00

4.200,00 TL.+ KDV

378,00 TL.

 

 

SıraNo

İşyeri Adresi

Tahmini Ağaç Sayısı

İşkolu

İhale Tarihi

İhale

saati

Yıllık Muh. Bedel

+ KDV

3 Yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

 

11

ZEYTİNKÖY  Mahallesinde bulunan  zeytin  ağaçları.

396 adet

Ürün Mahsulü

 

04.01.2017

14:00

1.500,00 TL.

+ KDV

135,00 TL.

12

KONUKLU  Mahallesinde bulunan zeytin  ağaçları

426 adet

Ürün Mahsulü

04.01.2017

14:00

2.000,00 TL.

+ KDV

180,00 TL.

13

İLYASDERE  Mahallesindeki zeytin ve incir  ağaçları

342 adet

Ürün Mahsulü

04.01.2017

14:00

1.500,00 TL.

+ KDV

135,00 TL.

14

EMİRDOĞAN  Mahallesinde bulunan  zeytin  ağaçları.

142 adet

 

Ürün Mahsulü

04.01.2017

14:00

1.000,00 TL

+ KDV.

90,00 TL.

15

BÖCEK  Mahallesinde bulunan   zeytin  ağaçları

110 adet

Ürün Mahsulü

04.01.2017

14:00

500,00 TL.

+ KDV

45,00 TL.

16

AŞAĞI KAYACIK   Mahallesindeki zeytin   ağaçları

450 adet

Ürün Mahsulü

04.01.2017

14:00

2.000,00 TL.

+ KDV

180,00 TL.

17

ALATEPE    Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları

301 adet

Ürün Mahsulü

04.01.2017

14:00

1.500,00 TL.

+ KDV 

135,00 TL.

18

AMBARCIK  Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları

389 adet

Ürün Mahsulü

04.01.2017

14:00

1.500,00 TL.

+ KDV

135,00 TL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.