İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

22.04.2021

05.05.2021 İHALE İLANI

 

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların üç (3) yıllık – Sıra No:15-16-17-18-19-26 bir (1) yıllık – süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

Sıra No

A d r e s

M2

Niteliği

İ h a l e

T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

1

Cumhuriyet Mah. 1974 Sok. Şht. Talip Şekerci Parkı içi No:33

12,00

Büfe

05.05.2021

14.10

14.400,00 TL.+KDV

1.296,00 TL.

2

Efeler Mah. Işıklı Bul. Şht. Nusret Şen Parkı içi No:7

12,00

Büfe

05.05.2021

14.11

26.640,00 TL.+KDV

2.398,00 TL.

3

Efeler Mah. Köroğlu Cd. Şht. Ahmet Demir Parkı içi No:43

9,00

Büfe

05.05.2021

14.12

11.520,00 TL.+KDV

1.037,00 TL.

4

Ilıcabaşı Mah. 314 Sk. No:3

12,00

Büfe

05.05.2021

14.13

6.000,00 TL.+KDV

540,00 TL.

5

Kadıköy Mahallesi 312 Parsel No:375

105,84

Ticarethane

05.05.2021

14.14

21.000,00 TL.+KDV

1.890,00 TL.

6

Kadıköy Mahallesi 824 Parsel No:392

140,38

Ticarethane

05.05.2021

14.15

21.240,00 TL.+KDV

1.912,00 TL.

7

Kadıköy Mahallesi 824 Parsel No:393

20,90

Ticarethane

05.05.2021

14.16

4.200,00 TL.+KDV

378,00 TL.

8

Kadıköy Mahallesi 824 Parsel No:394

17,60

Ticarethane

05.05.2021

14.17

3.960,00 TL.+KDV

357,00 TL.

9

Kemer Mahallesi Kemer Cd. Hakkı Uyar Parkı içi No:23/1

12,00

Büfe

05.05.2021

14.18

10.800,00 TL.+KDV

972,00 TL.

10

Kuyucular Mahallesi 984 Parsel No:86/B

23,60

Ticarethane

05.05.2021

14.19

1.440,00 TL.+KDV

130,00 TL.

11

Savrandere Mahallesi 190 Ada 154 Parsel No:42

44,00

Ticarethane

05.05.2021

14.20

2.760,00 TL.+KDV

249,00 TL.

12

Savrandere Mahallesi 190 Ada 154 Parsel No:43

28,90

Ticarethane

05.05.2021

14.21

5.880,00 TL.+KDV

530,00 TL.

13

Savrandere Mahallesi 190 Ada 154 Parsel No:45

97,93

Ticarethane

05.05.2021

14.22

37.620,00 TL.+KDV

3.386,00 TL.

14

Savrandere Mahallesi 190 Ada 154 Parsel No:46

153,66

Ticarethane

05.05.2021

14.23

26.640,00 TL.+KDV

2.398,00 TL.

15

Şevketiye Mahallesi 265 Parsel No:116/A

26,22

Ticarethane

05.05.2021

14.24

4.800,00 TL.+KDV

144,00 TL.

16

Şevketiye Mahallesi 265 Parsel No:116/B

26,22

Ticarethane

05.05.2021

14.25

4.800,00 TL.+KDV

144,00 TL.

17

Şevketiye Mahallesi 265 Parsel No:116/C

25,46

Ticarethane

05.05.2021

14.26

4.800,00 TL.+KDV

144,00 TL.

18

Şevketiye Mahallesi 265 Parsel No:116/D

9,57

Ticarethane

05.05.2021

14.27

1.800,00 TL.+KDV

54,00 TL.

19

Şevketiye Mahallesi 265 Parsel No:116/E

18,31

Ticarethane

05.05.2021

14.28

2.580,00 TL.+KDV

78,00 TL.

20

Kemer Mahallesi AYKO 2. Cadde 1760 Sokak No:5

7.744,45

Tenis Kortu Kompleksi

05.05.2021

14.29

80.760,00 TL.+KDV

7.269,00 TL.

21

Kemer Mah. 1788 Sok. No:7

113,00

Ticarethane

05.05.2021

14.30

6.840,00 TL.+KDV

616,00 TL.

22

Tepecik Mah. Şht. P. Er M. Ali Tosun Bul.

Muhtar Mustafa Direk Sok. köşesi

8,55

Ticarethane

05.05.2021

14.31

960,00 TL.+KDV

86,40 TL.

23

Armutlu Mah. No:115

59,05

Ticarethane

05.05.2021

14.32

4.140,00 TL.+KDV

373,00 TL.

24

Dalama Mah. Atatürk Cd. Yıldıztepe Mevkii No:44

202,44

Ekmek Fırını

05.05.2021

14.33

33.000,00 TL.+KDV

2.970,00 TL.

25

Kuloğulları Mahallesi No:163

11,27

Ticarethane

05.05.2021

14.34

960,00 TL.+KDV

87,00 TL.

26

Şevketiye Mahallesi No:21/A

33,00

Ticarethane

05.05.2021

14.35

4.800,00 TL.+KDV

144,00 TL.

27

Çiftlik Mah. (135 Ada 5 Parsel) Muğla-Aydın Karayolu üzeri

656,00

Ticarethane

05.05.2021

14.36

30.000,00 TL.+KDV

2.700,00 TL.

28

Hasan Efendi Mah. 1901 ile 1902 Sok. köşe No:11

60,42

Umumi Tuvalet

05.05.2021

14.37

600,00 TL.+KDV

54,00 TL.

29

Ovaemiri Mah. Turgut Özal Bulvarı 275 Ada 1 ve 5 Parsellerin arası

350,00

Arsa

05.05.2021

14.38

3.000,00 TL.+KDV

270,00 TL.

30

Hasan Efendi Mah. 1910 Sok. 259 Ada 45-46 Parsel

243,57

Arsa

05.05.2021

14.39

12.000,00 TL.+KDV

1.080,00 TL.

 

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.   

 

3- İhaleye katılacak Tüzel Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

 

4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

   

5- Üç (3) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

 

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz) TL. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

                                                                             

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

 

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

   

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

  

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       

        - İlan olunur.

       

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.