İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

13.04.2023 İHALE İLANI

29.03.2023

İ L A N

T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların üç (3) yıllık - Sıra No:11,16,17 ve 18 bir (1) yıllık - süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

Sıra No

A d r e s

M2

Niteliği

İ h a l e

T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

1

Balıkköy Mah. 2306 Ada 39 - 40 Parsel No:7/D  (Üst Kat)

155,79

Ticarethane

13.04.2023

14.10

12.000,00 TL.+KDV

1.080,00 TL.

2

Dalama Mah. Selahattin Metin Cad. No:1

21,78

Ticarethane

13.04.2023

14.11

11.400,00 TL.+KDV

1.026,00 TL.

3

Dalama Mah. Selahattin Metin Cad. No:3

21,78

Ticarethane

13.04.2023

14.12

11.400,00 TL.+KDV

1.026,00 TL.

4

Dalama Mah. Selahattin Metin Cad. No:4

59,15

Ticarethane

13.04.2023

14.13

6.000,00 TL.+KDV

540,00 TL.

5

Dalama Mah. Selahattin Metin Cad. No:5

19,84

Ticarethane

13.04.2023

14.14

11.400,00 TL.+KDV

1.026,00 TL.

6

Dalama Mah. Selahattin Metin Cad. No:7

19,22

Ticarethane

13.04.2023

14.15

12.000,00 TL.+KDV

1.080,00 TL.

7

Dalama Mah. Selahattin Metin Cad. No:21

31,17

Ticarethane

13.04.2023

14.16

12.000,00 TL.+KDV

1.080,00 TL.

8

Dalama Mah. Selahattin Metin Cad. No:23

24,75

Ticarethane

13.04.2023

14.17

12.000,00 TL.+KDV

1.080,00 TL.

9

Girne Mh.İsmet Sezgin Bl. Gümüşevler Park içi No:3

12,00

B ü f e

13.04.2023

14.18

48.000,00 TL.+KDV

4.320,00 TL.

10

Karahayıt Mahallesi    1307 Parsel No:520

110,80

Ticarethane

13.04.2023

14.19

69.000,00 TL.+KDV

6.210,00 TL.

11

Kuyulu Mahallesi      Kavak Sok. No:225

284,88

Ticarethane

13.04.2023

14.20

120.000,00 TL.+KDV

3.600,00 TL.

12

Merkez/Yeniköy Mahallesi No:144/C

63,25

Ticarethane

13.04.2023

14.21

13.200,00 TL.+KDV

1.188,00 TL.

13

Mimar Sinan Mah. 2334 ile 2305 Sok. köşesi No:6

12,00

B ü f e

13.04.2023

14.22

36.000,00 TL.+KDV

3.240,00 TL.

14

Mimar Sinan Mahallesi 2336 Sokak No:4

29,25

Ticarethane

13.04.2023

14.23

24.000,00 TL.+KDV

2.160,00 TL.

15

Pınardere Mahallesi No:9/2

16,80

Ticarethane

13.04.2023

14.24

3.600,00 TL.+KDV

324,00 TL.

16

Şahnalı Mahallesi No:339

49,88

Ticarethane

13.04.2023

14.25

8.400,00 TL.+KDV

252,00 TL.

17

Şahnalı Mahallesi No:341

49,88

Ticarethane

13.04.2023

14.26

8.400,00 TL.+KDV

252,00 TL.

18

Şahnalı Mah. No:342-343

99,76

Ticarethane

13.04.2023

14.27

14.400,00 TL.+KDV

432,00 TL.

19

Umurlu Mahallesi Türkocağı Cad. Belediye Hizmet Binası önü

5,00

ATM Alanı

13.04.2023

14.28

48.000,00 TL.

4.320,00 TL.

 

                                                                    

  2- İhaleye katılacak Gerçek Kişiler’den istenilecek belgeler;

       a) Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı. (kira, emlak, ilan-reklam, çtv., vb.)

       b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

       c) İkametgâh ilmühaberi.

       ç) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

  3- İhaleye katılacak Tüzel Kişiler’den istenilecek belgeler;

       a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (kira, emlak, ilan-reklam, çtv., vb.)

       b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

       c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

       ç) İkametgâh ilmühaberi.

       d) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

    4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

   5- Üç (3) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

    6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz) TL. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

     7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

     8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

   9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

   10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 (on beş) takvim günü içerisinde ihale bedelinin % 6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.                                                                            

     11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.   

     12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.  

     13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

        - İş bu ilan 13 (on üç) maddeden ibarettir.

        - İlan olunur.

©2023 Efeler Belediyesi.