İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

28.05.2018

13.06.2018 İHALE İLANI

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

 1- Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (Üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

SıraNo

              A d r e s

M2     

Niteliği

İ h a l e T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

1

Eğrikavak Mah.120 ada,

1 parsel 

23.50

Ticarethane

13.06.2018

14:05

1.680,00 TL

+ KDV

151,20 TL.

2

Eğrikavak Mah.120 ada,

1 parsel 

27.50

Ticarethane

13.06.2018

14:10

1.680,00 TL

+ KDV

151,20 TL.

3

Eğrikavak Mah.120 ada,

1 parsel 

60.50

Ticarethane

13.06.2018

14:15

3.840,00 TL

+ KDV

345,60 TL.

4

Eğrikavak Mah.120 ada,

1 parsel 

17.30

Ticarethane

13.06.2018

14:20

1.680,00 TL

+ KDV

151,20 TL.

5

Eğrikavak Mah.152 ada,

4 parsel (A)

32.00

Ticarethane

13.06.2018

14:25

2.400,00 TL

+ KDV

216,00 TL.

6

Eğrikavak Mah.152 ada,

4 parsel (B)

32.00

Ticarethane

13.06.2018

14:30

2.400,00 TL

+ KDV

216,00 TL.

7

Kuyulu Mah. 539 parsel

 No:142

574.00

Ticarethane

13.06.2018

14:35

7.680,00 TL.

+ KDV

691,20 TL.

8

Konuklu Mah. 882 parsel No:71

31.20

Ticarethane

13.06.2018

14:40

1.380,00 TL.

+ KDV

124,20 TL.

9

Konuklu Mah.882 parsel

No:69

168.78

Ticarethane

13.06.2018

14:45

2.940,00 TL

+ KDV

264,60 TL.

10

Karahayıt Mah. 1307 parsel

145.00

 Ticarethane

13.06.2018

14:50

3.480,00 TL

+ KDV

313,20 TL.

11

Adnan Menderes Mah.

516 Sk. M.Doğan Uluergüven Park içi

12.00

B ü f e

13.06.2018

14:55

7.920,00 TL

+ KDV

712,80 TL.

12

Ata Mah. 635 Sk. Park içi

12.00

B ü f e

13.06.2018

15:00

5.580,00 TL

+ KDV

502,20 TL.

13

Girne Mah. Naim Süleymanoğlu Cd ile Yörük Ali Efe Bulvarı köşesi

12.00

B ü f e

13.06.2018

15:05

11.100,00 TL.

+ KDV

999,00 TL.

14

Efeler Mah. Girne Bul. 2257 Sk. Park içi

12.00

B ü f e

13.06.2018

15:10

13.620,00 TL.

+ KDV

1.225,80 TL.

15

Şevketiye Mahallesi

265  Parsel

130.00

K o n u t

13.06.2018

15:15

3.120,00 TL.

 

280,80 TL.

16

Eğrikavak Mah. 120 Ada          1 Parsel

28.00

Ticarethane

13.06.2018

15:20

1.560,00 TL.

+ KDV

140,40 TL.

17

Çeştepe Mh. 748 Parsel 50 Sk. No:12

81.81

Ticarethane

13.06.2018

15:25

1.200,00 TL.

+ KDV

108,00 TL.

18

İmamköy Mh. 749 Parsel No:61

38.40

Ticarethane

13.06.2018

15:30

3.000,00 TL.

+ KDV

270,00 TL.

 

     2- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

     a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V., vb.)

     b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

     c) İkametgâh ilmühaberi.

     d) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminatın ödendiğine dair makbuz.

 

     3- İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler;

      a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.)

      b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

      c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

      d) İkametgâh ilmühaberi.

      e) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminatın ödendiğine dair makbuz.

 

     4-İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

    

     5- 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

                                                                                                     

    6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 50,00 (Elli) TL. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

    7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

   

     8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

    9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

     

    10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

  

    11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

   

     12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

  

     13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       

        - İlan olunur.

       

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

 

©2023 Efeler Belediyesi.