İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

08.08.2018

15.08.2018 İHALE İLANI

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

 1- Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (Üç) – Sıra No:4 – 2 (İki)  yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

SıraNo

              A d r e s

M2   

Niteliği

İ h a l e T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

1

Eğrikavak Mah. 120 Ada, 1 Parsel

24.50

Ticarethane

15.08.2018

14:10

1.620,00 TL

+ KDV

145,80 TL.

2

Baltaköy Mah. 1669 Parsel

9.80

Ticarethane

15.08.2018

14:15

1.980,00 TL

+ KDV

178,20 TL.

3

Dağemiri Mah. 1041 Parsel

43.00

Ticarethane

15.08.2018

14:20

2.220,00 TL

+ KDV

199,80 TL.

4

Yedi Eylül Mah. İzmir Bul. ESKO İşhanı  3.Kat  No:22/A

32.00

Çay Ocağı

15.08.2018

14:25

19.080,00 TL

+ KDV

1.144,80 TL.

5

Zeybek Mah.

1519 ile 1510 Sok. köşesi

9.00

B ü f e

15.08.2018

14:30

5.640,00 TL

+ KDV

507,60 TL.

6

Zeybek Mah.

1506 ile 1508 Sok. köşesi

24.00

B ü f e

15.08.2018

14:35

11.400,00 TL

+ KDV

1.026,00 TL.

7

Şahnalı Mah.

460 Parsel No:339

49.88

Ticarethane

15.08.2018

14:40

2.100,00 TL.

+ KDV

189,00 TL.

8

Konuklu Mah.

882 Parsel No:71

31.20

Ticarethane

15.08.2018

14:45

1.380,00 TL.

+ KDV

124,20 TL.

9

Konuklu Mah.

882 Parsel No:69

168.78

Ticarethane

15.08.2018

14:50

2.940,00 TL

+ KDV

264,60 TL.

10

Kızılcaköy Mah. 1285 Parsel

15.00

 Ticarethane

15.08.2018

14:55

840,00 TL

+ KDV

75,60 TL.

11

Emirdoğan Mah. No:33

74.92

 Ticarethane

15.08.2018

15:00

960,00 TL

+ KDV

86,40 TL.

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, 

   

5- 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

                   

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 50,00 (Elli) TL. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

   

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

     

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

  

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

   

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

  

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       

- İlan olunur.

       

- İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.