İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

09.01.2018

17.01.2018 AMBARCIK MAH. 535 PARSEL İHALESİ


1-Aydın ili Efeler İlçesi, Ambarcık Mahallesi 535 parselde kayıtlı 1.959,35 m2’lik alan içinde 175/217442 paylı 15,10 m2’lik belediye hissesinin muhammen satış bedeli üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2-İhale 17/01/2018 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılan gerçek kişiler Efeler Belediyelerine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.), nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi ve dosya bedeli, tüzel kişiler ise Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı ve dosya bedelini en geç ihale günü saat 12.00’a kadar belediye veznesine yatırıp, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İdari İşler Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İdari İşler Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenler, 100,00 TL’lık (Yüz Türk Lirası) şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzu ihale dosyasının içine koymak zorundadır. Aksi takdirde ihaleye katılamaz.

-İş bu ilan 4 maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.