İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

04.04.2018

18.04.2018 İHALE İLANI

 İ  L  A  N

T.C.  EFELER  BELEDİYESİ  BAŞKANLIĞINDAN

     1-Mülkiyeti belediyemize ait Aydın İli Efeler İlçesi Kemer Mahallesi, Ayko 2. Cd. 1760 Sk. No:3 (1532 ada 5 parsel) adresinde kayıtlı 7.744,00 m2 alan içindeki Tenis Kortu Kompleksi (Zemin+2 katlı bina, zemin katında tenis sporu yapacakların yiyecek içecek ve spor malzemeleri satışı yapılacak, düğün nişan, toplantı vb. cemiyet yapılmayacak, başka bir spor dalı ile ilgili ve herhangi başka bir iş için kullanılmayacak.) 55.200,00 TL. Yıllık Muhammen Bedel ve 3 yıllık kira bedeline isabet eden 4.968,00 TL. Geçici Teminat Bedeli ile, 18.04.2018 Çarşamba günü, saat 14.05’de toplanacak Encümen Huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre (Açık Teklif Usulü) 3 (Üç) yıllık süre ile kiralanması ihalesi, Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No:5 Kat:2 adresindeki Encümen Salonunda gerçekleştirilecektir.

    2-İhaleye katılacak gerçek kişilerden; Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak,İlan-Reklam,çtv,vs.), Nüfus cüzdanı fotokopisi, İkametgâh ilmühaberi, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından verilmiş Tenis Faaliyeti İzni (Ruhsat) belgesi, İhaleye katılacak şahıs, şirket ve dernekler, profesyonel hizmet verdiğinin göstergesi olarak, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenmiş tenis müsabakalarına şahıs, şirket ve derneği temsilen, bünyesinde yetiştirmiş olduğu, sporcu yarıştırdıklarını belgeler, onaylı belge ile geçici teminatın yatırıldığına ve ihale dokümanının satın alındığına dair belgeyi; İhaleye katılacak Tüzel Kişiler ise; Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan Reklam,çtv,vs.), Şirketin veya Derneğin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti, Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti, Şirket veya Dernek yetkilisinin ikametgah ilmühaberi, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından verilmiş Tenis Faaliyeti İzni (Ruhsat) belgesi, ihaleye katılacak şahıs, şirket ve dernekler, profesyonel hizmet verdiğini göstergesi olarak Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenmiş tenis müsabakalarına şahıs, şirket ve derneğin bünyesinde yetiştirmiş olduğu, sporcu yarıştırdıklarını belgeler, onaylı belge; İhaleye Ortak olarak girecek kişiler,  yukarıda istenilen belgelere ilave olarak  noterden tasdikli ortaklık beyannamesi ile geçici teminatın yatırıldığına ve ihale dokümanının satın alındığına dair belgeleri (Gerçek ve Tüzel Kişilerde dahil) en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

   3-İhaleye katılan gerçek, ortak ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılarak, yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

   4-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenler, 300,00 (Üç yüz) T.L.’lik şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırmak zorundadır. Aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

 

    - İş bu ilan 4 (Dört) maddeden ibarettir.

 

©2023 Efeler Belediyesi.