İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

19.06.2018

20.06.2018 İHALE İLANI

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Aydın ili Efeler İlçesi, Alatepe Mahallesi 262 parselde kayıtlı 170,00 m2’lik belediye taşınmazının muhammen satış bedeli üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2-İhale 20/06/2018 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılan gerçek kişiler Efeler Belediyelerine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.), nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi ve dosya bedeli, tüzel kişiler ise Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı, dosya bedelini ve geçici teminatı en geç ihale günü saat 12.00’a kadar belediye veznesine yatırıp, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İdari İşler Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İdari İşler Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenler, 100,00 TL’lık (Yüz Türk Lirası) şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzu ihale dosyasının içine koymak zorundadır. Aksi takdirde ihaleye katılamaz.

-İş bu ilan 4 maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.