İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

23.02.2023 İHALE İLANI

21.02.2023

İLAN

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti belediyemize ait, Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Bulvarı Körfez Caddesi No:3 adresinde, 1.684,48 m2’lik alanda kayıtlı bulunan taşınmazın, (11 adet dükkân, restoran ve tuvaletlerin) aylık 70.000,00 TL. + KDV muhammen bedel ve 75.600,00 TL. geçici teminat bedeli ile 3 (üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2-İhale, 23.02.2023 Perşembe günü saat 14.10’da Efeler Belediyesi Encümen toplantı salonunda, Encümen huzurunda, listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir.

3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (kira, emlak, ilan-reklam, çtv. vb.) ile nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh ilmühaberini, en az 7 (yedi) yıl restoran veya kafeterya işlettiğini belgeleyecek belge ile dosya ve geçici teminat bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (kira, emlak, ilan-reklam, çtv. vb.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı, en az 7 (yedi) yıl restoran veya kafeterya işlettiğini belgeleyecek belge ile dosya ve geçici teminat bedelini, en geç ihale günü, ihale saatine kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlardaki, gecikmelerden istekli sorumludur.  

4-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar 5.000,00 (beş bin) TL.’lik şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

6-İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte ihale komisyonu tamamen serbesttir.

- İş bu ilan 6 (altı) maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.