İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

23.10.2019

23/10/2019 İHALE İPTALİ

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

       İlçemizde, Ambalaj Atıkları Niteliğindeki Geri Dönüşüm Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması ve Geri Kazanımının Lisanslı Firmalarca 3 yıl süreli olarak Yapılması İhalesi işi 23.10.2019 tarihinde saat: 15:45 te, Belediyemiz Encümen salonunda, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile İhale edilecekti.

       Ancak bu ihale ile ilgili olarak hazırlanan İdari Şartnamenin 7.1. maddesi gereğince “Sıfır Atık Yönetmeliği” kapsamında İdaremizce yeniden değerlendirilmesinin gerektiği anlaşılmış olması nedeniyle yukarıda anılan tarihte yapılacak olan “Ambalaj Atığı Niteliğindeki Geri Dönüşüm Atıklarının Kaynağında  Ayrı Toplanması ve Geri Kazanımının Lisanslı Firmalarca Yapılması İhalesi İşi” iptal edilmiştir.

 

-İlan olunur.

©2023 Efeler Belediyesi.