İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

10.05.2017

24.05.2017 TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

 İ L A N

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Aşağıdaki listede belirtilen mülkiyeti ve tasarrufu belediyemize ait Aydın ili Efeler ilçesi sınırları içerisinde, ada, parseli, kapı numarası, yıllık muhammen bedeli belirtilmiş taşınmazları (Ticarethane ve ATM alanı) kiralama işinin, 3 (Üç) yıllık süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.                                                                                  

 

SıraNo

İşyeri Adresi

M2

İşkolu

İhale Tarihi

İhale

saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 Yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

1

Umurlu Mah. Aydın-Denizli Karayolu üzeri 2028 sokak köşesi

6.00

ATM Alanı

24.05.2017

14:00

8.000,00 TL.

720,00 TL.

2

Ortaköy Mah. 124 ada 14 parsel

61.23

Ticarethane

24.05.2017

14:00

3.600,00 TL.+ KDV

324,00 TL.

3

Savrandere Mah.190 ada 154 parsel

17.00

Ticarethane

24.05.2017

14:00

1.920,00 TL.+ KDV

172,80 TL.

4

İmamköy Mah. Köy içi No:58 ve 59

37.12

Ticarethane

24.05.2017

14:00

2.700,00 TL.+ KDV

243,00 TL.

5

İmamköy Mah. Köy içi No:61

38.40

Ticarethane

24.05.2017

14:00

3.000,00 TL.+ KDV

270,00 TL.

6

Tepeköy Mah.Tepeköy Sk.            Camii yanı No:100

58.52

Ticarethane

24.05.2017

14:00

1.200,00 TL.+ KDV

108,00 TL.

7

Tepeköy Mah.Tepeköy Sk.            Camii yanı No:100/A

51.00

Ticarethane

24.05.2017

14:00

840,00 TL.+ KDV

75,60 TL.

8

Mesutlu Mah. 390 parsel

41.04

Ticarethane

24.05.2017

14:00

1.440,00 TL.+ KDV

129,60 TL.

9

Mesutlu Mah. 390 parsel

67.00

Ticarethane

24.05.2017

14:00

2.400,00 TL.+ KDV

216,00 TL.

10

Dalama/Yeniköy Mah. 6 pafta 732 parsel No:282

96.00

Ticarethane

24.05.2017

14:00

2.100,00 TL.+ KDV

189,00 TL.

11

Dalama/Yeniköy Mah. 6 pafta 732 parsel No:282/A

8.96

Ticarethane

24.05.2017

14:00

600,00 TL.+ KDV

54,00 TL.

12

Kuloğulları Mah. 135 ada 9 parsel No:122/A

32.64

Ticarethane

24.05.2017

14:00

1.440,00 TL.+ KDV

129,60 TL.

13

Kuloğulları Mah. 185 ada 11 parsel No:165

27.14

Ticarethane

24.05.2017

14:00

840,00 TL.+ KDV

75,60 TL.

14

Kuloğulları Mah. 185 ada 11 parsel No:162

115.46

Ticarethane

24.05.2017

14:00

3.000,00 TL.+ KDV

270,00 TL.

15

Kuloğulları Mah. 185 ada 11 parsel No:166

27.14

Ticarethane

24.05.2017

14:00

600,00 TL.+ KDV

54,00 TL.

16

Armutlu Mah. Armutlu Cd. 775 parsel No:189

44.53

Ticarethane

24.05.2017

14:00

2.700,00 TL.+ KDV

243,00 TL.

17

Armutlu Mah. Armutlu Cd. 1061 parsel No:115

59.05

Ticarethane

24.05.2017

14:00

2.400,00 TL.+ KDV

216,00 TL.

18

Armutlu Mah. Armutlu Cd. 1061 parsel No:116

85.64

Ticarethane

24.05.2017

14:00

3.600,00 TL.+ KDV

324,00 TL.

19

Armutlu Mah. Armutlu Cd. 1061 parsel No:117/A

21.00

Ticarethane

24.05.2017

14:00

1.920,00 TL.+ KDV

172,80 TL.

20

Armutlu Mah. Armutlu Cd. 1061 parsel No:117/B

13.50

Ticarethane

24.05.2017

14:00

1.440,00 TL.+ KDV

129,60 TL.

21

Kızılcaköy Mah. 4 Pafta 1485 Parsel

81.00

Ticarethane

24.05.2017

14:00

6.420,00 TL.+ KDV

577,80 TL.

 

2-İhale 24/05/2017 Çarşamba günü saat 14.00’de Efeler Belediyesi Encümeni huzurunda, listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir.

3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, ilan-reklam, Ç.T.V. vb.) ile nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi, ve dosya bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, ilan-reklam, Ç.T.V.,vs.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı, ve dosya bedelini en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenler, 100,00 TL’lik (Yüz Türk Lirası) şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzu ihale dosyasının içine koymak zorundadır. Aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

  

      - İş bu ilan 5 maddeden ibarettir.

 

©2023 Efeler Belediyesi.