İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

13.04.2018

25.04.2018 İHALE İLANI

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

 1-Mülkiyeti belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili bilgileri belirtilmiş taşınmazların 3 (Üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

SıraNo

              A d r e s

 

M2

 

İ ş k o l u

İ h a l e T a r i h i

  İhale

  saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

 3 yıllık Muh.Bed.

 karşılığı Geç. Tem.

 

1

Kemer Mahallesi

2306 ada 39 ve 40 parsel No:7

113.00

Ticarethane

25.04.2018

  14:05   

4.200,00 TL

+ KDV

378,00 TL.

2

Çeştepe Mahallesi

836 parsel

2643.58

Halı Saha Müştemelatı ve

Kafeterya

25.04.2018

14:10

19.200,00 TL.

+ KDV

1.728,00 TL.

3

Çiftlik Mahallesi

135 ada 5 parsel

656.00

Ticarethane

25.04.2018

14:15

13.200,00 TL.

+ KDV

1.188,00 TL.

4

Kuyucular Mahallesi

984 Parsel No:86/B

23.60

Ticarethane

25.04.2018

14:20

840,00 TL.

+ KDV

76,00 TL.

5

Kızılcaköy Mahallesi

1285 Parsel

15.00

Ticarethane

25.04.2018

14:25

840,00 TL.

+ KDV

76,00 TL.

6

Girne Mahallesi Şehit Fırat Lokmacı Parkı içi

12.00

Berber Kabini

25.04.2018

14:30

3.720,00 TL.

+ KDV

335,00 TL.

7

Cumhuriyet Mahallesi 1974 Sokak Talip Şekerci Parkı içi

12.00

Büfe

25.04.2018

14:35

8.160,00 TL.

+ KDV

735,00 TL.

8

Efeler Mahallesi Işıklı Blv. Şehit Nusret Parkı içi No:7

9.00

Büfe

25.04.2018

14:40

7.320,00 TL.

+ KDV

659,00 TL.

9

Ilıcabaşı Mahallesi Muhtarlık yanı park içi

12.00

Büfe

25.04.2018

14:45

3.000,00 TL.

+ KDV

270,00 TL.

10

Kemer Mahallesi Kemer Cad. Hakkı Uyar Parkı içi

12.00

Büfe

25.04.2018

14:50

6.600,00 TL.

+ KDV

594,00 TL.

11

Efeler Mahallesi Köroğlu Cad. Şht.Ahmet Demir Parkı içi

9.00

Büfe

25.04.2018

14:55

6.840,00 TL.

+ KDV

616,00 TL.

12

Hasan Efendi Mahallesi Hastane Cad. Fuat Şahin Erlaçin Parkı içi No:1

12.00

Büfe

25.04.2018

15:00

  15.180,00 TL.

+ KDV

1.366,20 TL.

13

Yedi Eylül Mahallesi İzmir Blv. Esko Bina Önü No:172

6.00

Atm

25.04.2018

15:05

21.660,00 TL.

 

1.949,00 TL.

14

Savrandere Mahallesi 190 ada 154 Parsel No:42

28.00

Ticarethane

25.04.2018

15:10

1.680,00 TL.

+ KDV

151,00 TL.

15

Savrandere  Mahallesi 190 ada 154 Parsel  No:43

28.90

Ticarethane

25.04.2018

15:15

3.900,00 TL.

+ KDV

351,00 TL.

 

2- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan- Reklam, Ç.T.V., vs.)

b)- Nüfus cüzdan fotokopisi.

c)- İkametgâh ilmühaberi.

d)- Efeler Belediyesinden, ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

3- İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.)

b)-Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c)-Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

d)- İkametgâh ilmühaberi.

e)- Efeler Belediyesinden, ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz.

    

     4-İhaleye Ortak giren kişiler,  2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli vekâletnamesi.

    

      5- 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

                                                                                                     

    6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 50,00 (Elli) TL şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

                                                                                                                                                                 

    7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

   

     8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

      9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

     

    10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

  

    11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

   

     12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

  

     13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       

        - İlan olunur.

       

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

 

©2023 Efeler Belediyesi.