İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

10.01.2022

26.01.2022 İHALE İLANI

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların üç (3) yıllık – Sıra No:12 bir (1) yıllık – süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

Sıra No

A d r e s

M2

Niteliği

İ h a l e

T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muhammen Bedel

 

Geçici Teminat Bedeli

1

Eğrikavak Mahallesi       (120 Ada 1 Parsel) No:562

22,00

Ticarethane

26.01.2022

14.10

3.180,00 TL.+KDV

286,20 TL.

2

Eğrikavak Mahallesi       (120 Ada 1 Parsel)

24,50

Ticarethane

26.01.2022

14.11

3.000,00 TL.+KDV

270,00 TL.

3

Eğrikavak Mahallesi       (120 Ada 1 Parsel) No:262

113,72

Ticarethane

26.01.2022

14.12

15.000,00 TL.+KDV

1.350,00 TL.

4

Eğrikavak Mahallesi       (120 Ada 1 Parsel)

20,10

Ticarethane

26.01.2022

14.13

3.180,00 TL.+KDV

286,20 TL.

5

Fatih Mah. Kapalı Pazar Yeri D Blok No:4

17,11

Aperatif Dükkânı

26.01.2022

14.14

9.600,00 TL.+KDV

864,00 TL.

6

Gölhisar Mah. Aydın-Dalama K.yolu No:338/A

70,00

Ticarethane

26.01.2022

14.15

4.200,00 TL.+KDV

378,00 TL.

7

Işıklı Mah. Kültür Bul. Alınteri Cad. No:242

18,00

Büfe

26.01.2022

14.16

10.800,00 TL.+KDV

972,00 TL.

8

Meşrutiyet Mah. Atatürk Bul. ile 1918 Sok. köşesi

10,00

ATM   Alanı

26.01.2022

14.17

33.960,00 TL.

3.057,00 TL.

9

Umurlu Mh. İstasyon Mev. Kavaklar Cd.No:12

60,00

Ticarethane

26.01.2022

14.18

5.820,00 TL.+KDV

524,00 TL.

10

Zeybek Mah. 1519 ile 1512 Sk. köşesi No:71

9,00

Büfe

26.01.2022

14.19

9.960,00 TL.+KDV

897,00 TL.

11

Kuyulu Mahallesi          416 Parsel No:25

25,20

Ticarethane

26.01.2022

14.20

2.400,00 TL.+KDV

216,00 TL.

12

Dalama Mahallesi         (240 Ada 4 Parsel) No:58

31,15

Ticarethane

26.01.2022

14.21

3.000,00 TL.+KDV

90,00 TL.

13

Gözpınar Mahallesi     (404 Parsel) No:76

65,00

Ticarethane

26.01.2022

14.22

2.400,00 TL.+KDV

216,00 TL.

14

Gölhisar Mahallesi No:338/C

70,50

Ticarethane

26.01.2022

14.23

3.960,00 TL.+KDV

357,00 TL.

15

Ramazanpaşa Mah. Bedesten İş Merkezi    1.kat No:157

32,00

Büro

26.01.2022

14.24

1.920,00 TL.+KDV

58,00 TL.

16

Ramazanpaşa Mah. Bedesten İş Merkezi    1.kat No:156

32,00

Büro

26.01.2022

14.25

1.920,00 TL.+KDV

58,00 TL.

17

Ovaemiri Mah. İsmet Sezgin Bul. No:67

106,71

Ticarethane

26.01.2022

14.26

42.000,00 TL.+KDV

3.780,00 TL.

18

Emirdoğan Mahallesi No:33

74,92

Ticarethane

26.01.2022

14.27

3.000,00 TL.+KDV

270,00 TL.

19

Ata Mh. Filistin Cad. No:45

12,00

Büfe

26.01.2022

14.28

15.300,00 TL.+KDV

1.377,00 TL.

 

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.   

 

3- İhaleye katılacak Tüzel Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

 

4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

   

5- Üç (3) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

                   

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz) TL. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

                                                                            

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 (on beş) takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

                                                                             

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

   

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

  

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       

 - İlan olunur.

       

 - İş bu ilan 13 (on üç) maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.