İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

04.12.2018

26.12.2018 İHALE İLANI

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

  1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (Üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

SıraNo

A d r e s

M2

Niteliği

İ h a l e T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

1

Mimar Sinan Mah. Efekent Kapalı Pazar Yeri içi

64.00

Umumi Tuvalet

26.12.2018

14:10

3.000,00 TL

+ KDV

270,00 TL.

  2

Kozalaklı Mah.

3 pafta 1329 parsel

130.00

Konut

26.12.2018

14:15

 

1.920,00 TL

 

172,80 TL.

3

Kemer Mah. Zeytinlik Cad. Diş Hastanesi karşısı No:46

6.00

Büfe

26.12.2018

14:20

18.000,00 TL

+ KDV

1.620,00 TL.

4

Girne Mh. 2191 Sk. Kurtuluş Bozyiğit Parkı içi No:13

12.00

Büfe

26.12.2018

14:25

7.200,00 TL

+ KDV

648,00 TL.

5

Kardeşköy Mah. Aşağı Mevkii Sağlık Ocağı yanı 

82.94

Ticarethane

26.12.2018

14:30

4.920,00 TL

+ KDV

442,80 TL.

6

Gölhisar Mah. Aydın-Dalama yolu üzeri No:338/A

70.00

Ticarethane

26.12.2018

14:35

2.640,00 TL

+ KDV

237,60 TL.

7

Gölhisar Mah. Aydın-Dalama yolu üzeri No:338/D

70.00

Ticarethane

26.12.2018

14:40

2.640,00 TL

+ KDV

237,60 TL.

8

Fatih Mah. Kapalı Pazar Yeri D Blok  No:6

17.00

Ticarethane

26.12.2018

14:45

5.340,00 TL

+ KDV

480,60 TL.

9

Fatih Mah. Kapalı Pazar Yeri C Blok  No:5

14.10

Ticarethane

26.12.2018

14:50

4.800,00 TL

+ KDV

432,00 TL.

10

Fatih Mah. Kapalı Pazar Yeri D Blok  No:9

17.00

Ticarethane

26.12.2018

14:55

5.340,00 TL

+ KDV

480,60 TL.

11

Savrandere Mah.                    190 Ada 154 Parsel

17.00

 Ticarethane

26.12.2018

15:00

1.980,00 TL

+ KDV

178,20 TL.

12

Kocagür  Mah.

1 Sokak  No:41/A

24.00

 Ticarethane

26.12.2018

15:05

1.020,00 TL

+ KDV

91,80 TL.

13

Şevketiye  Mah. 265 Parsel

130.00

   Konut

26.12.2018

15:10

 

3.840,00 TL

 

345,60 TL.

14

Kuyulu Mah.487 Parsel    Kavak Sokak No:225

  284.88   

Ticarethane

26.12.2018

15:15

36.000,00 TL

+ KDV

3.240,00 TL.

2-İhale 26/12/2018 Çarşamba günü saat 14.05’de Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir.

 

3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V. vb.) ilenüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi, ve dosya bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V.,vs.),kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı, ve dosya bedelini en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

4-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanlar 50,00 (Elli) TL’lik şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

 

- İş bu ilan 5 (Beş) maddeden ibarettir.

 

©2023 Efeler Belediyesi.