İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

13.11.2018

28.11.2018 İHALE İLANI

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

  1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (Üç) yıllık –Sıra No:3; 1 (Bir) yıllık-  süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

SıraNo

              A d r e s

M2

Niteliği

İ h a l e T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

1

Ata Mah. Filistin Cd.ile Alt Sanayii 1. Cd. köşesi No:45

12.00

B ü f e

28.11.2018

14:10

9.600,00 TL

+ KDV

864,00 TL.

2

Terziler Mah.

2 pafta 1491 parsel

70.00

Ticarethane

28.11.2018

14:15

1.800,00 TL

+ KDV

162,00 TL.

3

 İlçe sınırları içindeki park ve sokaklardaki zeytin ağaçları mahsullerinin toplanması

Yaklaşık1504 Adet

Zeytin Ağacı

28.11.2018

14:20

2.500,00 TL

+ KDV

75,00 TL.

4

BaltaköyMh. 178 Ada

 3,4,5,6 Parsel

33.10

Halı Saha ve müştemilatı

28.11.2018

14:25

3.120,00 TL

+ KDV

280,80 TL.

5

Dalama Mah.

3862  Parsel

25.00

Kantar ve Kulübesi

28.11.2018

14:30

1.920,00 TL

+ KDV

172,80 TL.

6

Umurlu Mah. Atatürk Blv.    Nuri Çayırlı Parkı içi

18.00

Ticarethane

28.11.2018

14:35

6.840,00 TL

+ KDV

615,60 TL.

7

Umurlu Mah. Esnaf Sitesi    580 Ada 1 Parsel No:12

44.01

Ticarethane

28.11.2018

14:40

2.400,00 TL

+ KDV

216,00 TL.

8

Umurlu Mah.  Esnaf Sitesi      580 Ada 1 Parsel No:13

44.01

Ticarethane

28.11.2018

14:45

2.400,00 TL

+ KDV

216,00 TL.

9

Umurlu Mah.  Esnaf Sitesi   580 Ada 1 Parsel No:14

88.01

Ticarethane

28.11.2018

14:50

4.320,00 TL

+ KDV

388,80 TL.

10

Dalama Mah.

2875 Parsel

6.00

ATM Alanı

28.11.2018

14:55

4.200,00 TL

 

378,00 TL.

11

Fatih Mah. Kapalı Pazar Yeri C Blok  No:12

14.00

 Ticarethane

28.11.2018

15:00

4.920,00 TL

+ KDV

442,80 TL.

12

Fatih Mah. Kapalı Pazar Yeri C Blok  No:13

14.00

 Ticarethane

28.11.2018

15:05

4.920,00 TL

+ KDV

442,80 TL.

13

Fatih Mah. Kapalı Pazar Yeri D Blok  No:1

17.11

 Ticarethane

28.11.2018

15:10

5.400,00 TL

+ KDV

486,00 TL.

14

Dalama/Yeniköy Mah.732 Parsel No:282

96.00

Ticarethane

28.11.2018

15:15

2.400,00 TL

+ KDV

216,00 TL.

2-İhale 28/11/2018 Çarşamba günü saat 14.05’de Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir.

 

3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V. vb.) ilenüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi, ve dosya bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V.,vs.),kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı, ve dosya bedelini en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

4-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanlar 50,00 (Elli) TL’lik şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

- İş bu ilan 5 (Beş) maddeden ibarettir.

 

©2023 Efeler Belediyesi.