İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

10.04.2020

29.04.2020 İHALE İLANI

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

   1- Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş tarım arazilerinin 1(bir), ticarethane ve büfelerin ise 3 (üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

Sıra No

A d r e s

M2

Niteliği

İ h a l e     T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muh. Bedel

+ KDV

Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

 

1

Alanlı Mahallesi                 121 Ada 5 Parsel

13.466,58

Tarım Arazisi

29/04/2020

14:02

5.388,00 TL.

+ KDV

161,70 TL.

2

Alanlı Mahallesi                 122 Ada 1 Parsel

2.232,41

Tarım Arazisi

29/04/2020

14:04

900,00 TL.

+ KDV

27,00 TL.

3

Baltaköy Mahallesi                 102 Ada 4 Parsel

5.195,00

Tarım Arazisi

29/04/2020

14:06

2.088,00 TL.

+ KDV

63,00 TL.

4

Baltaköy Mahallesi                 109 Ada 4 Parsel

8.755,00

Tarım Arazisi

29/04/2020

14:08

3.504,00 TL.

+ KDV

105,20 TL.

5

Armutlu Mah. 1061 Parsel No:117/C

12,95

Ticarethane

29/04/2020

14:10

1.200,00 TL.

+ KDV

108,00 TL.

6

Kırıklar Mahallesi                  877 Parsel

4.720,00

Tarım Arazisi

29/04/2020

14:12

1.896,00 TL.

+ KDV

57,00 TL.

7

DoğanköyMahallesi          674 Parsel No:51/1

111,15

Ticarethane

29/04/2020

14:15

4.200,00 TL.

+ KDV

378,00 TL.

8

Mesutlu Mahallesi                  161 Parsel

5.400,00

Tarım Arazisi

29/04/2020

14:17

2.160,00 TL.

+ KDV

65,00 TL.

9

Gölcük Mahallesi                   (2 Parsel)

25,22

Ticarethane

29/04/2020

14:20

1.200,00 TL.

+ KDV

108,00 TL.

10

Mesutlu Mahallesi                  332 Parsel

7.750,00

Tarım Arazisi

29/04/2020

14:22

3.108,00 TL.

+ KDV

93,25 TL.

11

Dalama Mah. Selahattin Metin Cad.Cami Meydanı No:5

19,84

Ticarethane

29/04/2020

14:25

4.200,00 TL

+ KDV

378,00 TL.

12

Şevketiye Mahallesi              101 Ada 1 Parsel

11.996,00

Tarım Arazisi

29/04/2020

14:27

4.800,00 TL.

+ KDV

144,00 TL.

13

Dalama Mah. Selahattin Metin Cad.Cami Meydanı No:11

8,91

Ticarethane

29/04/2020

14:30

2.640,00 TL

+ KDV

237,60 TL.

14

Şevketiye Mahallesi              102 Ada 1 Parsel

13.814,00

Tarım Arazisi

29/04/2020

14:32

5.532,00 TL.

+ KDV

166,00 TL.

15

Dalama Mah. Selahattin Metin Cad.Cami Meydanı No:13

8,91

Ticarethane

29/04/2020

14:35

2.640,00 TL

+ KDV

237,60 TL.

16

Şevketiye Mahallesi              103 Ada 18 Parsel

11.865,00

Tarım Arazisi

29/04/2020

14:37

4.752,00 TL.

+ KDV

142,60 TL.

17

Dalama Mah. Selahattin Metin Cad.Cami Meydanı No:15

8,91

Ticarethane

29/04/2020

14:40

2.640,00 TL

+ KDV

237,60 TL.

18

Şevketiye Mahallesi              105 Ada 13 Parsel

2.994,00

Tarım Arazisi

29/04/2020

14:42

1.200,00 TL.

+ KDV

36,00 TL.

19

Dalama Mah. Selahattin Metin Cad.Cami Meydanı No:17

28,00

Ticarethane

29/04/2020

14:45

2.640,00 TL

+ KDV

237,60 TL.

20

Şevketiye Mahallesi              105 Ada 15 Parsel

6.100,00

Tarım Arazisi

29/04/2020

14:47

2.400,00 TL.

+ KDV

72,00 TL.

21

KardeşköyMahallesi           703 Parsel No:180

44,10

Ticarethane

29/04/2020

14:50

1.800,00 TL.

+ KDV

162,00 TL.

22

Şevketiye Mahallesi              105 Ada 18 Parsel

4.703,00

Tarım Arazisi

29/04/2020

14:52

1.884,00 TL.

+ KDV

56,60 TL.

23

Kozalaklı Mah. Cami yanı No:192

17,15

Ticarethane

29/04/2020

14:55

1.440,00 TL.

+ KDV

129,60 TL.

24

Şevketiye Mahallesi              107 Ada 4 Parsel

8.274,00

Tarım Arazisi

29/04/2020

14:57

3.312,00 TL.

+ KDV

99,40 TL.

25

Ortaköy Mah.114 Ada             8 Parsel No:114/1

120,75

Ticarethane

29/04/2020

15:00

3.600,00 TL.

+ KDV

324,00 TL.

26

Şevketiye Mahallesi              110 Ada 10 Parsel

5.245,00

Tarım Arazisi

29/04/2020

15:02

2.100,00 TL.

+ KDV

63,00 TL.

27

Ortaköy Mahallesi (114 Ada 8 Parsel) No:114/2

21,00

Ticarethane

29/04/2020

15:05

1.200,00 TL.

+ KDV

108,00 TL.

28

Şevketiye Mahallesi              128 Ada 11 Parsel

4.761,00

Tarım Arazisi

29/04/2020

15:07

1.920,00 TL.

+ KDV

57,60 TL.

29

Ortaköy Mahallesi (114 Ada 8 Parsel) No:114/4

36,75

Ticarethane

29/04/2020

15:10

1.440,00 TL.

+ KDV

129,60 TL.

30

Işıklı Mahallesi                    119 Ada 14 Parsel

10.801,00

Tarım Arazisi

29/04/2020

15:12

4.320,00 TL.

+ KDV

129,60 TL.

31

Pınardere Mahallesi           (101 Ada 1 Parsel) No:9/2

16,80

Ticarethane

29/04/2020

15:15

1.320,00 TL.

+ KDV

118,80 TL.

32

Işıklı Mahallesi                    113 Ada 12 Parsel

11.180,00

Tarım Arazisi

29/04/2020

15:17

4.476,00 TL.

+ KDV

134,30 TL.

33

Sıralılar Mahallesi              (663 Parsel) No:56

55,80

Ticarethane

29/04/2020

15:20

3.000,00 TL.

+ KDV

270,00 TL.

34

Kadıköy Mahallesi                    124 Ada 6 Parsel

9.182,00

Tarım Arazisi

29/04/2020

15:22

3.684,00 TL.

+ KDV

110,60 TL.

35

Umurlu Mahallesi              (454 Ada 3 Parsel) No:4

36,00

Ticarethane

29/04/2020

15:25

7.560,00 TL.

+ KDV

680,40 TL.

36

Kadıköy Mahallesi                    114 Ada 3 Parsel

12.395,00

Tarım Arazisi

29/04/2020

15:27

4.968,00 TL.

+ KDV

149,10 TL.

37

Umurlu Mahallesi              (467 Ada 6 Parsel) No:4

33,85

Ticarethane

29/04/2020

15:30

3.000,00 TL.

+ KDV

270,00 TL.

38

Umurlu Mahallesi              (467 Ada 6 Parsel) No:3

33,85

Ticarethane

29/04/2020

15:35

3.000,00 TL.

+ KDV

270,00 TL.

39

Yedi Eylül Mah. 1006 ile 1029 Sok. köşesi

12,00

Büfe

29/04/2020

15:40

6.000,00 TL.

+ KDV

540,00 TL.

40

Girne Mah. Naim Süleymanoğlu Cad. 2199 Sok. Fırat Lokmacı Parkı

12,00

Büfe

29/04/2020

15:45

8.160,00 TL.

+ KDV

734,40 TL.

41

Dalama Mah. Selahattin Metin Cad.Cami Meydanı No:9

8,91

Ticarethane

29/04/2020

15:50

3.000,00 TL

+ KDV

270,00 TL.

42

Kadıköy Mahallesi                    116 Ada 4 Parsel

14.006,00

Tarım Arazisi

29/04/2020

16:02

5.604,00 TL.

+ KDV

168,20 TL.

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

3- İhaleye katılacak Tüzel Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

4-İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

 

5- 1 (bir) ya da 3 (üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

 

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz)TL.şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

 

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

 

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

 

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

        - İlan olunur.

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

 

©2023 Efeler Belediyesi.