İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

15.09.2020

30.09.2020 İHALE İLANI

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

  1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, - sıra no:19 Hisse Satışı  - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Sıra No

A d r e s

M2/Adet

Niteliği

İ h a l e

T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muh. Bedel

3 yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem

1

Armutlu Mah. No:115     (1061 Parsel)

59,05

Ticarethane

30.09.2020

14.10

4.140,00 TL. +KDV

372,60 TL.

2

Mesutlu Mah. No:100      (390 Parsel)

67,00

Ticarethane

30.09.2020

14.11

4.140,00 TL. +KDV

372,60 TL.

3

Ortaköy Mah. No:114/1        (114 Ada 8 Parsel)

120,75

Ticarethane

30.09.2020

14.12

3.600,00 TL. +KDV

324,00 TL.

4

Ortaköy Mah. No:114/4        (114 Ada 8 Parsel)

36,75

Ticarethane

30.09.2020

14.13

1.440,00 TL. +KDV

129,60 TL.

5

Umurlu Mah. Barbaros Cad. Çarşı Dükkânları No:3

33,85

Ticarethane

30.09.2020

14.14

3.000,00 TL. +KDV

270,00 TL.

6

Umurlu Mah. Barbaros Cad. Çarşı Dükkânları No:4

33,85

Ticarethane

30.09.2020

14.15

3.000,00 TL. +KDV

270,00 TL.

7

Umurlu Mah. Kavaklar Cad. No:6

20,00

Ticarethane

30.09.2020

14.16

1.800,00 TL. +KDV

162,00 TL.

8

Umurlu Mah. Kavaklar Cad. No:7

20,00

Ticarethane

30.09.2020

14.17

1.800,00 TL. +KDV

162,00 TL.

9

Umurlu Mah. Kavaklar Cad. No:11

16,00

Ticarethane

30.09.2020

14.18

1.680,00 TL. +KDV

151,20 TL.

10

Umurlu Mah. Bayramyeri Esnaf Sitesi No:14

40,00

Ticarethane

30.09.2020

14.19

4.800,00 TL. +KDV

432,00 TL.

11

Umurlu Mah. Rıfat Tunçbilek Cad. No:9

16,00

Ticarethane

30.09.2020

14.20

2.400,00 TL. +KDV

216,00 TL.

12

UmurluMah.  RıfatTunçbilek Cad. No:10

18,00

Ticarethane

30.09.2020

14.21

2.400,00 TL. +KDV

216,00 TL.

13

UmurluMah.  RıfatTunçbilek Cad. No:11

18,00

Ticarethane

30.09.2020

14.22

2.400,00 TL. +KDV

216,00 TL.

14

UmurluMah.  RıfatTunçbilek Cad. No:12

15,67

Ticarethane

30.09.2020

14.23

2.400,00 TL. +KDV

216,00 TL.

15

UmurluMah.  RıfatTunçbilek Cad. No:13

18,00

Ticarethane

30.09.2020

14.24

2.400,00 TL. +KDV

216,00 TL.

16

Efeler İlçesi; Muhtelif Mezarlıklar içerisinde bulunan

4.432   Adet

 

Zeytin Ağacı

30.09.2020

14.25

15.000,00 TL. +KDV

1.350,00 TL.

17

Efeler İlçesi; Parklar ve Sokaklarda bulunan

1.504   Adet

 

Zeytin Ağacı

30.09.2020

14.26

5.000,00 TL. +KDV

450,00 TL.

18

Efeler İlçesi;Parklar, Sokaklar ve Mezarlıklar içerisinde bulunan

450   Adet

 

Çam  Fıstığı Ağacı

30.09.2020

14.27

50.004,00 TL.+KDV

4.500,40 TL.

19

Meşrutiyet Mah. 2134 Sok. (6396 Ada 4 Parsel)

73,00

Taşınmaz

30.09.2020

14.28

127.750,00 TL.

3.832,50 TL.

20

Karahayıt Mah. köy meydanı 1307 Parsel köşesi

16,80

Ticarethane

30.09.2020

14.29

2.400,00 TL. +KDV

216,00 TL.

21

Efeler Mah. Hürriyet Bul. Şht. Mutlu Duran Parkı içi No:12

12,00

Büfe

30.09.2020

14.30

14.040,00 TL.+KDV

1.263,60 TL.

 

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.    

 

3- İhaleye katılacak Tüzel Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

 

5- Üç (3) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.Satışı yapılacak taşınmaz ile ilgili tüm masraflar alıcıya ait olup, tapu devir işlemleri satış bedelinin tahsilinden sonra yapılır.

 

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz)TL.şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

 

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

 

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

 

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

- İlan olunur.

 

- İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

 

©2023 Efeler Belediyesi.