İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

02.05.2016

EMLAK VE İSTİMLAK İHALE İLANI

                                                                                        İLAN

                                                       EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Aşağıdaki listede belirtilen mülkiyeti belediyemize ait Aydın ili Efeler ilçesi sınırları içerisinde, ada, parseli, kapı numarası, yıllık muhammen bedeli belirtilmiş taşınmaz işyerleri 3 (Üç) yıllık süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2-İhale 18/05/2016 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılan gerçek kişiler Efeler Belediyelerine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.), Maliyeden borcu bulunmadığına dair yazı, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi ve savcılıktan sabıka kaydı ve dosya bedeli, tüzel kişiler ise Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı, vergi dairesine borcu bulunmadığına dair yazı ve dosya bedelini en geç ihale günü saat 12.00’a kadar belediye veznesine yatırıp, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira ve Ecrimisil Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenler, 100,00 TL’lık (Yüz Türk Lirası) şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzu ihale dosyasının içine koymak zorundadır. Aksi takdirde ihaleye katılamaz.

 

Sıra   No

 

İşyeri Adresi

 

M2

 

İşkolu

 

İhale

Tarihi

 

 

İhale

Saati

 

Yıllık Muh.

Bedel + K.D.V.

3 Yıllık

Muh.Bed.

Kar.Geç Teminat

1

Umurlu Mah. 580 ada, 1 parsel No:8

44.01

Ticarethane

18.05.2016

14:00

2.052,00 TL. +K.D.V

 185,00 TL.

2

Umurlu Mah. 580 ada, 1 parsel No:10

44.01

 Ticarethane

18.05.2016

14:00

2.052,00 TL. +K.D.V

 185,00 TL.

3

Yılmazköy Mah. 3 pafta, 577 parsel.

 6.00

Dükkân

18.05.2016

14:00

600,00 TL. +KDV

  54,00 TL.

 

-İş bu ilan 4 maddeden ibarettir.

 

©2023 Efeler Belediyesi.