İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

08.11.2016

TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

İ L A N

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRA İHALESİ


1- Mülkiyeti ve Tasarrufu Belediyemize ait Aydın ili Efeler ilçesi sınırları içerisindeki aşağıdaki adresi, ada, parseli, kapı numarası, ihale tarihi, yıllık muhammen bedeli belirtilmiş taşınmaz işyerleri ve ağaçlar üzerindeki mahsullerin toplanmasının kiralama işi, 3 (Üç) yıllık süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif İhale Usulü ile ihalesi, Efeler Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

2-  İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan- Reklam, Ç.T.V., vs.)

b)- Maliyeden borcu bulunmadığına dair yazı.

c)- Nüfus cüzdan fotokopisi.

d)- İkametgâh ilmühaberi.

e)- Savcılıktan sabıka kaydı.

f)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

 

 3-İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.)

b)-Şirketin kuruluş sözleşmesinin aslı veya Noter tasdikli sureti.

c)-Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya Noter tasdikli sureti.

d)- İkametgâh ilmühaberi.

e)- Maliyeden borcu bulunmadığına dair yazı.

f)- Şirket yetkilisinin savcılıktan sabıka kaydı.

g)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

 

4- İhaleye Ortak giren kişiler,  2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli vekâletnamesi.

    

5- 3 (Üç) Yıllık Muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

     

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

     

7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

   

8- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

     

9- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆ sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır.

 

Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

   

10- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

    

11- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

   

12- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

SıraNo

İşyeri Adresi

M2

İşkolu

İhale Tarihi

İhale

saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 Yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

 

1

Dalama Mah. 27 Pafta, 2895 Parsel

   Cami Meydanı 1. Sk.  No:1/1

78.00

K o n u t

23.11.2016

14:00

4.320,00 TL

389,00 TL.

2

Dalama Mah. 27 Pafta, 2895 Parsel

   Cami Meydanı 1. Sk.  No:1/2

78.00

K o n u t

23.11.2016

14:00

4.320,00 TL

389,00 TL.

3

Dalama Mah. 27 Pafta, 2895 Parsel

   Cami Meydanı 1. Sk.  No:1/6

78.00

K o n u t

23.11.2016

14:00

4.320,00 TL

389,00 TL.

4

Dalama Mah. 27 Pafta, 2895 Parsel

   Cami Meydanı 1. Sk.  No:1/7

78.00

K o n u t

23.11.2016

14:00

4.320,00 TL

389,00 TL.

5

Meşrutiyet Mah. 2583 ada 1 parsel Gümüş Evler  Parkı  içi 

12.00

  B ü f e

23.11.2016

14:00

6.000,00 TL.

+ KDV

540,00 TL.

6

Girne Mah. Anadolu Bul. ile 2227 Sk. Şair A. Rıza ERKAN Parkı içi

12.00

  B ü f e

  23.11.2016

14:00

6.000,00 TL.

+ KDV

540,00 TL.

7

Girne Mh. Naim Süleymanoğlu Cd.    2199 Sk. Şht. Fırat LOKMACI Parkı

12.00

  B ü f e

  23.11.2016

14:00

4.800,00 TL.

+ KDV

432,00 TL.

8

Efeler Mah. 1458 sok. ile 1461 sok. köşesi Murat CEBECİ Parkı önü

8.00

  B ü f e

  23.11.2016

14:00

3.600,00 TL.

+ KDV

324,00 TL.

9

Efeler Mah. 1462 sok. ile 1464 sok. köşesi Şht.  A. AKDENİZ  Parkı  içi

12.00

  B ü f e

  23.11.2016

14:00

2.400,00 TL.

+ KDV

216,00 TL.

10

Eğrikavak Mah.120 Ada 1 Parsel 

59.00

Ticarethane

23.11.2016

14:00

1.980,00 TL.

+ KDV

179,00 TL.

11

Dalama Mah. 26  Pafta  4141 Parsel Remzi ÇİLENGİR  Cd.  No:28

14.74

Ticarethane

23.11.2016

14:00

960,00 TL.

+ KDV

87,00 TL.

12

Dalama Mah. 26  Pafta  4139 ve 4140   Parsel  R. BEZEN Cd. No:23

32.26

Ticarethane

23.11.2016

14:00

 1.800,00 TL.

+ KDV

162,00 TL.

13

Dalama Mah. 26  Pafta  4142   Parsel  R. ÇİLENGİR Cd.  No:26

14.68

Ticarethane

23.11.2016

14:00

960,00 TL.

+ KDV

87,00 TL.

14

Gölhisar Mah. 1773 Parsel Aydın-Dalama Kara Yolu üzeri  No:338/A

70.50

Ticarethane

23.11.2016

14:00

1.800,00 TL.

+ KDV

162,00 TL.

 

 

 

SıraNo

İşyeri Adresi

Tahmini Ağaç Sayısı

İşkolu

İhale Tarihi

İhale

saati

Yıllık Muh. Bedel

+ KDV

3 Yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

 

15

EĞRİKAVAK Mahallesindeki kestane, ceviz, zeytin vb. ağaçlar.

164

Ürün Mahsulü

 

23.11.2016

14:00

5.000,00 TL.

+ KDV

450,00 TL.

16

EĞRİKAVAK Mahallesinde bulunan zeytin  ağaçları

1470

Ürün Mahsulü

 

23.11.2016

14:00

5.000,00 TL.

+ KDV

450,00 TL.

17

GÖZPINAR  Mahallesinde bulunan  zeytin  ağaçları

326

Ürün Mahsulü

 

23.11.2016

14:00

1.150,00 TL.

+ KDV

104,00 TL.

18

ŞAHNALI  Mahallesinde bulunan  zeytin  ağaçları.

935

 

Ürün Mahsulü

 

23.11.2016

14:00

3.500,00 TL

+ KDV.

315,00 TL.

19

DEREKÖY  Mahallesinde bulunan   zeytin  ağaçları

430

Ürün Mahsulü

 

23.11.2016

14:00

1.500,00 TL.

+ KDV

135,00 TL.

20

PINARDERE   Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları

463

Ürün Mahsulü

 

23.11.2016

14:00

1.600,00 TL.

+ KDV

144,00 TL.

21

G Ö L C Ü K    Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları

160

Ürün Mahsulü

 

23.11.2016

14:00

600,00 TL.

+ KDV 

54,00 TL.

22

DANİŞMENT  Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları

70

Ürün Mahsulü

 

23.11.2016

14:00

300,00 TL.

+ KDV

27,00 TL.

23

ARMUTLU  Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları

500

Ürün Mahsulü

 

23.11.2016

14:00

1.750,00 TL.

+ KDV

158,00 TL.

24

KALFAKÖY  Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları.

169

Ürün Mahsulü

 

23.11.2016

14:00

600,00 TL.

+ KDV

54,00 TL.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - İlan olunur.

    - İş bu ilan 12 maddeden ibarettir.

 

©2023 Efeler Belediyesi.