İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

01.03.2021 ALINAN KARARLAR

01.03.2021 ALINAN KARARLAR

04.03.2021

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2021 TARİHLİ MART AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR 

  1. Belediye Meclisinin 03.02.2021 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  2. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan unvan, sınıf ve derece değişikliğine ait II SAYILI BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  3. Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından fonlanan ve AcrossAtlantic Development tarafından yürütülen Development of Professional SkillsFortheUse of Urban Solid WastesandOrganicWastes in Agriculture - Kentsel Katı ve Organik Atıkların Tarımda Kullanılabilmesi İçin Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi adlı projenin 16 Şubat 30 Mart 2021 tarihlerinde Slovenya'da gerçekleştirilecek bir eğitim toplantısına yararlanıcı/iştirakçi olarak aşağıda listede belirtilen katılım gösterecek kişilerin Belediyemizce hizmet damgalı pasaport çıkartılmasına ve gerekli izinlerin alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  4. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartının imzalanması hususunda Belediye Başkanımız Mehmet Fatih ATAY'a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  5. 6360 Sayılı Kanun ile köy statüsünden dönüşen mahallelerimiz açısından yasal düzenlemelerde bahsi geçen muafiyet ve indirimlerden faydalanabilmeleri adına, mahalle muhtarlıklarının talepleri doğrultusunda mahallelerin sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişe bilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri durumlar da dikkate alınarak, ekli listede belirtilen mahallelerin Efeler Belediye Meclisi'nce kırsal mahalle olarak kabul edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  6. 2021 yılı Gelir Ücret Tarife Cetvellerinde bulunan gelir kalemlerinin yeni fiyatlar uygulanacak şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  7. İlimiz Efeler İlçesi Kemer Mahallesi 6623 ada 1 parsel nolu koşullu konut alanında kalan taşınmaz ve Kemer Mahallesi, 2632 ada 2 parsel nolu taşınmazın doğusunda imar planında park alanında kalan alan için imar planı değişikliği itirazlarının değerlendirilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  8. İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 6223 ada 7 parsel nolu dini tesis (kuran kursu talebe yurdu eğitim alanı) kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  9. Tepecik Mahallesi Sarmaşık Sokak ile Kardelen Sokağın kesişimin de bulunan isimsiz parka Şehit Polis Mehmet SEPETÇİ isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  10. Kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesi ile kadın emeğinin değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak üzere kadın meclis üyelerinden oluşan bir Kadın Komisyonu kurulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

           M.Fatih ATAY

                                                                                                                                 Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.