İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

01.03.2022 ALINAN KARARLAR

01.03.2022 ALINAN KARARLAR

03.03.2022

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2022 TARİHLİ MART AYI MECLİS TOPLANTISI

I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. 2022 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesine ekleme yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. İlimiz Efeler İlçesi Kalfaköy Mahallesi 102 ada 25 parsel nolu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.02.2019 tarih 52 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 nazım imar planına göre sosyal tesis alanında, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında koşullu Yurt Alanında yer alan taşınmaz için, parselin kuzeybatısında yapı yaklaşma sınırı içerisinde Trafo Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 168, 169, 171 ve 184 numaralı imar adaları boyunca 1/1000 ölçekli uygulama imar planında DSİ kanal hattı ile imar planındaki yapı adası hattı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. İlimiz Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 2302 ada 1 parsel nolu taşınmaz, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanında; yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 2 adet kitle nizam konut alanında kalan taşınmaz için; konut alanının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. Türkiye Belediyeler Birliği'nin program otoritesi olduğu "Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İşbirliği Programı" kapsamında K.K.T.C.'den proje ortağımız olan Güzelyurt Belediyesi ile ortak proje yapılmasına ve Türkiye Belediyeler Birliği ile Hibe Sözleşmesi imzalanması hususunda Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

             M.Fatih ATAY

                                                       Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.