İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

01.03.2023 ALINAN KARARLAR

01.03.2023 ALINAN KARARLAR

06.03.2023

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2023 TARİHLİ MART AYI MECLİS TOPLANTISI

I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 03.02.2023 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. 02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’inci maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan derece değişikliğine ait II Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliği cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. 2023 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesine ekleme yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği ve Efeler Belediyesi arasında mevcut olan protokolün yenilenmesi ve geliştirilmesi ihtiyacı oluştuğundan, Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği ile protokol yapması hususunda Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’ a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. Efeler ilçesi sınırları içerisinde, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Belediyemiz adına yapılacak her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’ a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 2148, 6380, 6381nolu adalarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması ve bu amaçla Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’ a yetki verilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. İlçemiz sınırları içerisinde, yapıların yapılması aşamasında ve yapı ruhsatı düzenlenmesi sırasında, kanun ve yönetmelik hükümleri dışında Efeler İlçemizin zemin durumu da göz önüne alınarak istenecek olan ek belgelerin ve ilave tedbirlerin saptanması hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.